Auteur:

Gepubliceerd op: 17-05-2023

Gewestelijke verordening publiciteit van kracht op eerste dag van het nieuwe jaar

Vanaf 1 januari 2024 worden nieuwe spelregels van kracht over de plaatsing van zaakgebonden en niet-zaakgebonden reclame. Deze nieuwe stedenbouwkundige verordening vervangt de bestaande regelgeving die nog stamt uit de jaren vijftig.

Belangrijk om te onthouden is dat gemeenten hun eventuele lokale stedenbouwkundige verordeningen moeten aanpassen als die regels in strijd zijn met de gewestelijke regels. Gemeenten mogen wél nog altijd een eigen verordening hebben, die de gewestelijke regels aanvult. 

De VVSG is op diverse momenten in het voortraject betrokken geweest. Uit die gesprekken bleek onder meer dat het vinden van een evenwicht tussen 'eenvoud' en 'recht doen aan de plaatselijke context'  geen eenvoudige opgave is. Daarom is aan onze vraag om binnen de caterogie 'zaakgebonden publiciteit' nog een verder onderscheid te maken, niet tegemoet gekomen. Ook aan de vraag om tijdelijke vergunningen te mogen afleveren voor publiciteitsuitingen is (nog) niet tegemoet gekomen. Toch vinden we de nieuwe regelgeving een stap vooruit, ook al omdat de bestaande regelgeving echt verouderd was. 

 

Werk aan de winkel voor gemeenten

Gemeenten kunnen de Vlaamse regelgeving 'aanvullen'. Als een gemeente dat wenst, kan zij dus via een gemeentelijke verordening de gewestelijke regels verstrengen. Daarnaast kunnen de voorschriften van een ruimtelijk uitvoeringsplan regels over publiciteit vastleggen. De VVSG is blij dat de mogelijkheid is gelaten dat gemeenten aanvullende regelgeving opmaken. Dat komt tegemoet aan de behoefte om gebiedsgericht maatwerk te kunnen leveren.  

Gemeenten hebben nu huiswerk. De regelgeving bepaalt dat binnen de 24 maanden een eventuele bestaande gemeentelijke stedenbouwkundige publiciteitsverordening in overeenstemming moet worden gebracht met de gewestelijke bepalingen. Omdat het aanpassen of opheffen van een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening de nodige tijd kost, is het aangewezen hier niet te lang mee te wachten. Het is ook het moment om na te gaan of eventuele bepalingen in een gemeentelijk politiereglement niet overbodig zijn of de bepalingen van de gewestelijke verordening tegenspreken. 
 

Meer info 

De teksten en meer info lees je op de website van de Vlaamse overheid of via Inforum 370308

Je bent lokaal mandataris of werkt voor een lokaal bestuur en hebt een vraag over dit thema? Neem contact op met Xavier Buijs

Xavier Buijs