Auteur:

Gepubliceerd op: 17-05-2023

Gewestelijke verordening publiciteit definitief goedgekeurd

De gewestelijke stedenbouwkundige verordening publiciteit is op 12 mei definitief geworden. De verordening legt een aantal spelregels vast die de plaatsing van zowel zaakgebonden als niet-zaakgebonden reclame in goede banen moet leiden.  

De VVSG is op diverse momenten in het voortraject betrokken geweest. Uit die gesprekken bleek onder meer dat het vinden van een evenwicht tussen 'eenvoud' en 'recht doen aan de plaatselijke context'  geen eenvoudige opgave is. Daarom is aan onze vraag om binnen de caterogie 'zaakgebonden publiciteit' nog een verder onderscheid te maken, niet tegemoet gekomen. Ook aan de vraag om tijdelijke vergunningen te mogen afleveren voor publiciteitsuitingen is (nog) niet tegemoet gekomen. Toch vinden we de nieuwe regelgeving een stap vooruit, ook al omdat de bestaande regelgeving echt verouderd was. 

 

Werk aan de winkel voor gemeenten

Gemeenten kunnen de Vlaamse regelgeving 'aanvullen'. Als een gemeente dat wenst, kan zij dus via een gemeentelijke verordening de gewestelijke regels verstrengen. Daarnaast kunnen de voorschriften van een ruimtelijk uitvoeringsplan regels over publiciteit vastleggen. De VVSG is blij dat de mogelijkheid is gelaten dat gemeenten aanvullende regelgeving opmaken. Dat komt tegemoet aan de behoefte om gebiedsgericht maatwerk te kunnen leveren.  

Gemeenten hebben nu huiswerk. De regelgeving bepaalt dat binnen de 24 maanden een eventuele bestaande gemeentelijke stedenbouwkundige publiciteitsverordening in overeenstemming moet worden gebracht met de gewestelijke bepalingen. Omdat het aanpassen of opheffen van een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening de nodige tijd kost, is het aangewezen hier niet te lang mee te wachten. Het is ook het moment om na te gaan of eventuele bepalingen in een gemeentelijk politiereglement niet overbodig zijn of de bepalingen van de gewestelijke verordening tegenspreken. 
 

Meer info 

De regelgeving treedt pas enkele maanden nadat ze is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad in werking. Die publicatie is naar verwachting pas na 1 juni. De eigenlijke teksten en meer info lees je op de website van de Vlaamse overheid

Je bent lokaal mandataris of werkt voor een lokaal bestuur en hebt een vraag over dit thema? Neem contact op met Xavier Buijs

Xavier Buijs