Auteur:

Gepubliceerd op: 17-03-2022

Het is een grote uitdaging om voldoende tijdelijke huisvestingsplaatsen te vinden voor de toestroom aan Oekraïnse vluchtelingen. Om de mogelijkheden daartoe te vergroten, wordt uitgegaan van een versoepelde invulling van de woningkwaliteitsvereisten in de Vlaamse Codex Wonen 2021. Daarom heeft de Vlaamse Regering een besluit goedgekeurd dat een tijdelijke en beperkte versoepeling invoert van die woningkwaliteitsvereisten  bij het verhuren, het te huur stellen of het ter beschikking stellen van woningen aan oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne, met het statuut van “tijdelijk ontheemden”. De duurtijd van de afwijkingen is gekoppeld aan de duurtijd van het bijzonder beschermingsstatuut van de tijdelijk ontheemde uit Oekraïne. Dat op de normen inzake veiligheid- en gezondheidsrisico's niet mag afgedingd worden staat buiten kijf voor de VVSG.  Op andere normen zoals rond energetische prestaties, totale netto vloeroppervlakte van de woonlokalen en de aanwezigheid van een lavabo op iedere kamer in kamerwoningen, worden afwijkingen toegestaan. 

Een overzicht van de versoepelde regelgeving op het vlak van woningkwaliteit en hoe de woningcontroleur daar mee moet omgaan, vind je op de website van Agentschap Wonen Vlaanderen. 

Lees alle recente informatie over de regelgeving wonen voor Oekraïense vluchtelingen

Joris Deleenheer