Auteur:

Gepubliceerd op: 10-03-2022

De bijzonder hoge instroom op korte tijd van vluchtelingen uit Oekraïne is uitgegroeid tot een echte crisissituatie die alle beleidsniveaus voor grote uitdagingen plaatst. Het is voor iedereen zoeken. Dat is te begrijpen, zeker in de eerste dagen. Nu wordt het echter tijd om over te gaan tot een meer gestructureerde aanpak. De lokale besturen vragen overleg tussen alle beleidsniveaus om tot een gecoördineerd crisismanagement te komen. Zo kunnen alle inspanningen het meest efficiënt tot resultaat en oplossingen leiden.

De grootste uitdaging op korte termijn is het voorzien van voldoende opvangcapaciteit en crisishuisvesting. Rekening houdend met het aantal vluchtelingen dat nog verwacht wordt, moet er ingezet worden op grotere collectieve opvangstructuren. Het meer kleinschalige aanbod van de lokale besturen en de burgers kan de eerste nood aan opvangstructuren niet lenigen. Tegelijk moet er ook al aan de langere termijn gedachte worden en moet de zoektocht naar meer duurzame huisvesting opgestart worden in overleg met alle betrokken actoren.

De lokale besturen staan voor een immense opdracht. Na opvang en huisvesting volgen immers nog vele andere uitdagingen. De lokale besturen vragen ondersteuning van de federale en Vlaamse overheid. Financieel maar ook door een gecoördineerde aanpak, snelle beslissingen en heldere communicatie over de maatregelen om deze crisis in goede banen te leiden.

 

Vluchtelingen uit Oekraïne

We worden geconfronteerd met een bijzonder hoge instroom op korte tijd van vluchtelingen uit Oekraïne. De lokale besturen zitten met heel wat vragen. Nog niet alle vragen kunnen beantwoord worden. De VVSG probeert alle ontwikkelingen op de voet te volgen. In de komende dagen en weken zal er nog heel wat overleg zijn en zal er stap per stap meer informatie beschikbaar worden. Deze info verzamelen we op de pagina vluchtelingen uit Oekraïne. Op deze nieuwe kennispagina brengen we alle actuele informatie samen met bijzondere aandacht voor volgende thema’s:

  • Crisishuisvesting
  • Gezondheid en welzijn
  • Humanitaire hulp
  • Integratie en inburgering
  • OCMW dienstverlening
  • Polarisering
  • Statuut tijdelijk ontheemden
  • Vrijwilligers

 

Vlaamse steun voor opvang Oekraïense vluchtelingen

De Vlaamse regering zal de lokale besturen financieel ondersteunen voor de opvang, coördinatie en dienstverlening in de Oekraïense vluchtelingencrisis. De Vlaamse regering geeft 1000 euro per beschikbare plaats. Dit geldt alleen voor de plaatsen aangeboden door de gemeente, niet voor plaatsen van burgers.  Als voorwaarde vraagt Vlaanderen dat de plaats gedurende drie maanden beschikbaar is. Dit maakte de Vlaamse regering zaterdag 5 maart bekend in een webinar voor de lokale besturen.

Tijdens de webinar maakte de Vlaamse overheid ook bekend dat ze ook start met een Vlaamse Taksforce met de relevante Vlaamse beleidsdomeinen. Deze taskforce zal de coördinatie op zich nemen.

De lokale besturen waren talrijk aanwezig. De VVSG stelde vast dat er bij de burgemeesters en lokale besturen een grote solidariteit en verantwoordelijkheidszin is om het nodige te doen om de vluchtelingen van het oorlogsgeweld in Oekraïne op te vangen.  Na twee jaar Covid, waarin de lokale besturen en de medewerkers al in de frontlijn hebben gestaan, is dit opnieuw een grote uitdaging voor de lokale besturen. Veel lokale besturen uitten dan ook hun bezorgdheid over logistiek en capaciteit. De eerstelijnsdiensten van de lokale besturen, dienst burgerzaken en maatschappelijk werkers staan vandaag al onder druk. Veel bezorgdheden ook over de duurzaamheid van de oplossingen.

De VVSG vindt het alvast positief dat de Vlaamse regering dit initiatief heeft genomen en daarbij ook het federale niveau betrokken heeft. De lokale besturen zijn alvast bereid om samen met de Vlaamse en federale overheid de uitdaging aan te gaan.

 

Fabienne Crauwels