t de

Auteur:

Gepubliceerd op: 03-11-2021

Er is in 2022 wat meer tijd om te bewijzen dat lokale besturen voldoende middelen uittrekken voor het aanvullende pensioen van hun contractanten. Op die manier speelt de federale overheid in op de gevolgen van de opzegging van de groepsverzekering door Belfius Insurance en Ethias.

Lokale besturen met een voldoende hoge tweede pensioenpijler, hebben sinds 2019 recht op een korting op de eventuele responsabiliseringsbijdrage voor de eerste pensioenpijler. Die korting bedraagt 50% van de kosten voor het aanvullende pensioen, begrensd door de responsabiliseringsbijdrage zelf.

In principe is het de pensioeninstelling (groepsverzekeraar of pensioenfonds) die uiterlijk op 30 april moet attesteren dat het bestuur voor het afgelopen jaar aan de voorwaarden voor de korting voldoet, én dat dit voor het lopende jaar ook het geval is. Nu Belfius Insurance en Ethias vanaf 2022 niet langer de bestaande groepsverzekering aanbieden, ontstaat er dus een probleem.

De verzekeraars kunnen wel een attest voor 2021 afleveren, maar niet voor 2022. Voor besturen die op dat moment al een beslissing hebben genomen over de organisatie van de aanvullend pensioenen vanaf 2022, moet de pensioeninstelling - bijvoorbeeld Prolocus - instaan voor het attest. Is dat nog niet het geval, dan volstaat op dat moment een 'verklaring op eer' door het bestuur zelf, op te sturen naar HB4@sfpd.fgov.be. Uiterlijk op 30 september moet de (nieuwe) pensioeninstelling de verklaring bevestigen door een effectief attest.

Bezoek de website van de Federale Pensioendienst voor meer informatie.


Achtergrond


De korting op de responsabiliseringsbijdrage van besturen met een voldoende hoge tweede pensioenpijler geldt alleen voor besturen die voor de financiering van de eerste pensioenpijler van hun statutairen zijn aangesloten bij het Gesolidariseerd Pensioenfonds. Besturen die geen responsabiliseringsbijdrage betalen, genieten geen korting. De korting wordt niet betaald door de federale overheid, maar door de lokale besturen die zijn aangesloten bij het Gesolidariseerd Pensioenfonds en die geen of een onvoldoende hoge tweede pensioenpijler voor contractanten hebben.

Voor 2020 betekende dit voor de Vlaamse lokale besturen het volgende:

Toegekende kortingen:

  • Totaal bedrag: 32,5 miljoen euro
  • 351 begunstigde besturen, waaronder 143 gemeenten en 134 OCMW's
  • Kortingen van 5,1 miljoen euro tot 74 euro
  • 70 besturen genoten een korting van 100% van hun responsabiliseringsbijdrage

Opgelegde toeslagen:

  • Totaal bedrag: 4,1 miljoen euro
  • 49 betalende besturen, waaronder 13 gemeenten en 18 OCMW's
  • Toeslagen van 1,1 miljoen euro en 379 euro
  • De toeslagen bedroegen uniform 18,3% bovenop de responsabiliseringsbijdrage

Opgelet, deze korting staat los van de Vlaamse subsidie van 50% van de responsabiliseringsbijdrage. Die houdt geen rekening met eventuele kortingen of toeslagen.

Jan Leroy