Auteur:

Gepubliceerd op: 02-03-2022

Elk lokaal bestuur dat organisator is van vergunde groepsopvang baby en peuter en van de vroegere erkende en geattesteerde opvang van schoolgaande kinderen heeft vanaf 1 januari 2022 recht op een structurele subsidie voor de tewerkstelling van pedagogisch coaches. Het gaat om middelen die er in het verlengde van het VIA6-akkoord komen voor de inzet van bachelors in de kinderopvang die kinderbegeleiders versterken in hun pedagogische competenties én meewerken  op de werkvloer.

Eind december 2021 werd een éénmalige subsidie ter voorbereiding van de tewerkstelling van pedagogisch coaches uitbetaald. Deze middelen kunnen worden ingezet voor uitgaven in de periode van 21 mei 2021 tot 30 juni 2022 nodig voor de voorbereiding en de opstart van de pedagogische ondersteuningsopdracht.

Vanaf 1 januari 2022 zijn er structurele middelen voor de lokale besturen die groepsopvang baby en peuter en schoolgaande kinderen organiseren voor de realisatie van de tewerkstelling van minstens 0,2 VTE pedagogisch coach binnen het huidige kinderopvang-team. Indien de organisator onvoldoende subsidie en/of eigen middelen heeft om de tewerkstelling van een 0,2 VTE pedagogisch coach mogelijk te maken, dan kan er voor de realisatie van de pedagogische ondersteuning samengewerkt worden of aangesloten worden bij een bestaand ondersteuningsnetwerk. Dergelijke samenwerking met andere organisatoren kinderopvang, binnen een Huis van het kind, enz of aansluiting bij een bestaand ondersteuningsnetwerk (aan wie je de subsidie overdraagt) veronderstelt dat er op niveau van de samenwerking of het netwerk minstens 0,5 VTE ondersteuner wordt ingezet voor het geheel van de samenwerkende of aangesloten kinderopvangvoorzieningen en dat er een samenwerkingsovereenkomst wordt afgesloten.

De deadline voor de start van de pedagogische coaches is 1 juli 2022.

Subsidiebedragen structurele middelen lokale besturen 2022

  • Gezinsopvang: € 80,57 per vergunde plaats (gaat naar de Pools)
  • Groepsopvang baby’s en peuters: € 258,66 per vergunde plaats
  • Buitenschoolse opvang: € 105,51 per erkende of geattesteerde plaats

Alle info over de subsidievoorwaarden en over de berekening van de bedragen staan gebundeld op onze website Steunpunt Kinderopvang voor Lokale besturen die zelf groepsopvang organiseren. Een overzicht kan je via de verantwoordelijken van de groepsopvang bekomen. Voor overige vragen kan je terecht bij Hilde Van Rie: hilde.vanrie@vvsg.be (0498/14 13 50).

Regelgeving

Hoe kan een  pedagogisch coach bijdragen aan de kwaliteit van de opvang?

Bekijk het filmpje: Pedagogisch coach in beeld.

Hilde Van Rie