Auteur:

Gepubliceerd op: 19-10-2022

Vrijdag 14 oktober 2022 keurde de Vlaamse regering werd het ontwerp regiodecreet (ontwerpdecreetmemorie) definitief goed. Het regiodecreet zal in de loop van het najaar behandeld worden in het Vlaams Parlement.

Het regiodecreet legt vast welke gemeente tot welke referentieregio behoort, welke samenwerkingsverbanden onder de toepassing van het decreet vallen en hoe en tegen wanneer deze samenwerkingsverbanden regioconform moeten worden. Tevens wordt het concept regiomobiliteit als instrument van personeelsbeleid mogelijk gemaakt. Het is de bedoeling dat het regiodecreet in werking treedt op 1 januari 2023.

Ten opzichte van de vorige versie van het ontwerp is de belangrijkste wijziging van de tekst de verlenging van de overgangstermijn die afvalintercommunales krijgen om zichzelf aan te passen aan de grenzen van de referentieregio’s. Kregen ze in de vorige tekst een overgangstermijn tot 2031, is dat nu 2037 geworden.  

De VVSG formuleerde op 18 mei 2022 reeds een advies op basis van de eerste tekst.
 

Vragen? Kom naar de Studiedag Regiovorming op 8 november


Wil je meer weten over wat in het regiodecreet staat, maar doe je ook graag inspiratie op over hoe andere besturen met regiovorming omgaan, of discussieer je graag mee over een aantal ‘hot topics’? Op 8 november kan je daarvoor terecht op de Studiedag Regiovorming te Leuven.

Een kleine greep uit het programma:

  • Regiowerking in regelgeving: stand van zaken
  • Regionaal samenwerken: een kwestie van middelen en capaciteit?
  • De vervoerregio’s onder de microscoop
  • Centrumsteden versus referentieregio's
  • Van intergemeentelijk samenwerken naar regionaal beleid
  • Een diepere kijk op subregio’s
  • ...

Bekijk het volledige programma & schrijf je alvast in!

 

Elke Vastiau