Auteur:

Gepubliceerd op: 15-11-2021

Het Labo Regiovorming start een lerend netwerk voor lokale organisaties over de afstemming van de bovenlokale samenwerking. We komen een eerste keer digitaal samen op 9 december, om 14:00.

 

Wat kan je verwachten als deelnemer aan het lerend netwerk?

  • Je krijgt op 9 december een eerste inkijk in de inventaris die Labo Regiovorming aanmaakte en die de voorgestelde referentieregio vergelijkt  met de huidige werkingsgebieden en samenwerkingsverbanden. De inventaris laat zien wat dit betekent voor elk individueel lokaal bestuur, voor regio’s en voor samenwerkingsverbanden. Samen met de leden van het lerend netwerk kijken we hoe we deze inventaris zo nuttig mogelijk kunnen maken. In 2022 wordt de inventaris gepubliceerd en ter beschikking gesteld voor alle lokale besturen en regio’s.
     
  • Je hoort van andere deelnemers hoe je als lokaal bestuur en als regio effectief aan de slag kunt gaan om tot een betere afstemming te komen. Hoe krijg je als lokaal bestuur een betere kijk en meer grip op de verschillende samenwerkingsverbanden waarin je betrokken bent? Hoe komen we als regio tot een betere afstemming van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en OCMW-verenigingen? Tijdens de eerste bijeenkomst van het lerend netwerk vertelt Saskia Verriest, algemeen directeur bij Midwest, hoe zij het binnen de regio aanpakken.

Heb je interesse om mee te denken? Neem dan contact op met Peter Hautekiet.

Peter Hautekiet