Auteur:

Gepubliceerd op: 01-04-2020

De Vlaamse regering wil werken aan meer consistentie in de regionale en intergemeentelijke samenwerking, zo zegt het Vlaamse regeerakkoord. Dat sluit in grote mate aan bij wat de lokale besturen en de VVSG eerder hadden gevraagd in hun memorandum.

De voorbije maanden hebben verschillende bestuurlijke commissies van de VVSG en de raad van bestuur zich hierover gebogen en een meer concreet standpunt bepaald.

De VVSG benadrukt nog eens dat de regiovorming een proces van onderuit moet zijn, met de burgemeesters en politieke organen van de lokale besturen zelf aan het stuur. Samen met de Vlaamse regering wil de VVSG nu de volgende stappen zetten: 

  • verduidelijken: er is nood aan een conceptnota die aangeeft welke stappen de volgende jaren het best worden gezet, rekening houdend met de nood aan pragmatiek: niet alles is immers even gemakkelijk (tijd, kostprijs, andere elementen) te stroomlijnen
  • afbakenen: van onderuit tot een gedragen regioafbakening komen, ondersteund door de Vlaamse overheid
  • versterken: komen tot meer slagkracht van de overlegfora van burgemeesters, ondersteund door de Vlaamse overheid
  • afstemmen: rationaliseren en aligneren op lokaal en Vlaams niveau; we stellen immers vast dat heel wat regionale omschrijvingen en samenwerkingsverbanden het gevolg zijn van, steeds verschillende, Vlaamse sectorale regelgeving.

Jan Leroy

Jan Leroy