Regiokaart

Auteur:

Gepubliceerd op: 07-12-2020

Op 4 december 2020 gaf de Vlaamse Regering haar goedkeuring voor een Labo Regiovorming in de schoot van de VVSG. Eens de afbakening van de referentieregio’s begin 2021 een feit is, zal het Labo Regiovorming van 2021 tot en met 2023 de regionale samenwerking en het regionaal beleid ondersteunen. Wat zijn de concrete doelen?

  • Versterking van het burgemeestersoverleg: Burgemeesters zijn de spil van regionaal beleid en regionale samenwerking, maar dit betekent natuurlijk niet dat regiowerking een zaak is van burgemeesters alleen. Naast de inbreng van vakschepenen en topambtenaren is ook de afstemming binnen elk individueel lokaal bestuur cruciaal. Hoe evolueer je van een vrijblijvend burgemeestersoverleg naar een forum voor afstemming en visievorming? Het Labo Regiovorming ondersteunt burgemeestersfora en regio’s in deze evolutie.
     
  • Begeleiding van ‘regionale doorbraken’: Vaak botsen regio’s op hinderpalen op Vlaams of federaal niveau die de realisatie van ambitieuze regionale doelstellingen verhinderen, niet in het minst omdat deze doelstellingen dikwijls meerdere beleidsdomeinen overschrijden. Naast de regio's, zullen ook mogelijke doorbraken op dit gebied in kaart worden gebracht. Samen met het Agentschap Binnenlands Bestuur spreken we Vlaamse en eventueel federale overheidsinstanties aan om hinderpalen op te ruimen en gebruik te maken van de kansen die dynamische regio’s bieden.
     
  • Werken aan een transparanter bovenlokaal samenwerkingslandschap: Vaak zien lokale besturen door de bomen het bos niet meer wanneer het gaat over intergemeentelijke en regionale samenwerking. De afbakening van referentieregio’s biedt de kans om te komen tot een overzichtelijker samenwerkingslandschap. Het Labo Regiovorming zal de regio’s hierin ondersteunen.
Peter Hautekiet