Auteur:

Gepubliceerd op: 21-12-2023

Tussen 2021 en 2023 heeft de VVSG financiële ondersteuning ontvangen van de Vlaamse overheid om regio's en subregio's te begeleiden bij het vormgeven van hun regionale trajecten, beter bekend als Labo Regiovorming. Labo Regiovorming heeft zich toegelegd op het begeleiden van ontwikkelings- en doorbraaktrajecten, evenals het ontwikkelen van instrumenten om lokale besturen, samenwerkingsverbanden en regionale partners te ondersteunen.

Een van de belangrijkste bijdragen is de inventaris en handleiding voor de afstemming van de bovenlokale ruimte. Het Labo heeft waardevolle praktijkervaringen verzameld en een inspiratiegids opgesteld om inzicht te bieden in regiowerking, het regiodecreet, en vooral hoe deze concepten in de praktijk worden toegepast.

Hoewel er al vooruitgang is geboekt, is het werk nog niet voltooid. De VVSG streeft ernaar om duurzaam regionaal beleid te ontwikkelen voor lokale besturen en staat voor de uitdaging om interbestuurlijke vraagstukken aan te pakken, evenals het organiseren van de aanpak van diverse maatschappelijke kwesties op regionaal niveau. Met de steun van de Vlaamse Regering zal Labo Regiovorming zijn inspanningen voortzetten in 2024 en 2025. Labo Regiovorming is blij om verder te kunnen bouwen. 

Heb je een interessante regionale praktijk die je met ons wilt delen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Elke Vastiau