Auteur:

Gepubliceerd op: 31-03-2022

De Vlaamse Regelgever heeft beslist, via een goedgekeurd decreet en besluit van 18 maart 2022, dat een sociaal verhuurkantoor, een sociale huisvestingsmaatschappij of een woonmaatschappij woningen en collectieve voorzieningen in eigendom van Vlaamse besturen,  Vlaamse  semipublieke  rechtspersonen  of  private  rechtspersonen  met  sociaal doel in huur kan nemen om ze onder te verhuren aan tijdelijk ontheemden uit Oekraïne. Ook maakt de regelgeving het mogelijk dat zij mobiele woonunits inzetten voor tijdelijke huisvesting. Daarnaast kunnen ze ook leegstaande sociale huurwoningen (in  afwachting  van  sloop, renovatie   of   verkoop)  gebruiken om tijdelijke huisvesting te voorzien voor deze Oekraïense vluchtelingen. Let op, het is niet de bedoeling dat de reguliere sociale verhuring in het gedrang komt.  

 Financiering voor opknapwerken

De Vlaamse overheid heeft voor hen ook subsidies voorzien die het mogelijk moeten maken om opknappingswerken in leegstaande sociale huurwoningen (in  afwachting  van  sloop, renovatie   of   verkoop)   uit te voeren zodat ze minstens   beantwoorden   aan   de   afwijkende   minimale woningkwaliteitsnormen, zodat ze die woningen kunnen doorverhuren aan de tijdelijk ontheemde Oekraïner. De  subsidie bedraagt

  • Maximaal 10 000 euro per sociale huurwoning wanneer ze voor minimaal 6 maanden wordt verhuurd aan tijdelijk tijdelijk beschermden uit Oekraïne.
  • Maximaal 3 000 euro per sociale huurwoning wanneer  de  sociale  huurwoning  slechts  voor  ten  minste drie maand en maximaal vijf maanden verhuurd wordt

Ook als een sociaal verhuurkantoor, een sociale huisvestingsmaatschappij of een woonmaatschappij  een  woning  of  een  collectieve  voorziening in huur neemt en daar noodzakelijke werken uitvoert, kan er een subsidie toegekend worden voor de terugbetaling van de reële kosten van die werken.

De subsidie bedraagt

  • maximaal  2500  euro per kamer van de collectieve voorziening en 2500 euro voor het geheel van de gemeenschappelijke ruimten van de collectieve voorziening
  • maximaal 10.000 euro per zelfstandige woning
  • 250 euro (éénmalig) per zelfstandige woning of  per kamer van een collectieve voorziening voor  de organisatie van de verhuring

Voorwaarde is dat ze een overeenkomst afsluit met  de  gemeente waarin  de  woning  of de collectieve gelegen is. Andere concrete voorwaarden voor alle tegemoetkomingen zijn terug te vinden in het besluit van de Vlaamse Regering.

De VMSW zal ook aan sociale huisvestingsmaatschappijen en woonmaatschappijen mobiele woonunits kunnen ter beschikking stellen voor de tijdelijk opvang van ontheemden uit Oekraïne. Voor de installatie van de woonunits en de aansluiting aan de nutsvoorzieningen ten bedrage van de reële kosten zal de SHM, de woonmaatschappij of in dit geval ook het lokale bestuur beroep kunnen doen op subsidies (via vmsw).

Lees meer in het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2022 en de bijhorende nota aan de Vlaamse Regering. 

Lees alle recente informatie over de regelgeving wonen voor Oekraïense vluchtelingen

 

 

Joris Deleenheer