Fotograaf: Paulina Januszewska

Auteur:

Gepubliceerd op: 17-03-2022

De huidige crisis met vluchtelingen uit Oekraïne plaatst de lokale besturen voor grote uitdagingen, niet in het minst de OCMW’s. Die staan voor een immense opdracht, ze zullen o.a. instaan voor de toekenning van een equivalent leefloon en allerlei vormen van begeleiding. Daarom vroeg de VVSG samen met haar zusterorganisaties ondersteuning van de federale regering. De VVSG dringt ook aan op een kader om de vergoeding voor huisvesting vast te leggen. Het is immers logisch dat wie een equivalent leefloon krijgt, betaalt voor de huisvesting.
 

Grote uitdaging

De OCMW’s zullen instaan voor het zoeken naar (crisis-)huisvesting, het toekennen van een equivalent leefloon, psycho-sociale begeleiding, het toeleiden naar andere hulpverleners, het oplossen van de administratieve knelpunten, het organiseren van de hulp door de vele vrijwilligers en nog zoveel meer. En na deze eerste urgente begeleiding en hulpverlening volgen nog vele andere uitdagingen zoals de psychologische begeleiding van mensen met trauma’s, het activeren van mensen die kunnen werken, het opvolgen van de dossiers op langere termijn.
 

Begeleiding kost geld

De VVSG schreef samen met haar zusterorganisaties een brief naar premier De Croo waarin we aandrongen op financiële en operationele ondersteuning van de federale overheid. Dat kan het makkelijkst in de vorm van een verhoogde terugbetaling van het equivalent leefloon. De federale overheid betaalt nu 100% terug van dat equivalent leefloon, zijnde het bedrag dat het OCMW ook aan de cliënt geeft. De kost van het sociaal en administratief werk valt daar dus niet onder. Een verhoogde terugbetaling (dus tot boven de 100 %) zou betekenen dat de federale overheid ook de personeelskost of andere kosten (administratie, tolken,...) voor een stuk mee betaalt. Dat gebeurde ook destijds bij de komst van Syrische vluchtelingen. Nu verwacht men nog veel meer mensen, naar schatting 200.000 waarvan toch minstens de helft op het OCMW zal aangewezen zijn. 

Uniform waar mogelijk

De VVSG dringt bij de centrale overheden ook aan op uniformiteit waar mogelijk. Zo hebben de OCMW's nood aan een kader om een vergoeding aan te rekenen voor huisvesting. Het is voor iedereen logisch dat wie een uitkering krijgt, betaalt voor de huisvesting die wordt aangeboden. Ook andere leefloners betalen immers huur. Om discussies op het terrein te vermijden, is de VVSG voorstander van een helder kader dat die huisvestingskost vastlegt.

De rek is eruit

Bovendien is de rek eruit bij de sociale diensten. Na twee jaar Covid, waarin de OCMW’s en hun medewerkers al in de frontlijn hebben gestaan, is dit opnieuw een grote uitdaging. Naast de komst van (Oekraïnse) vluchtelingen zijn er ook de extra hulpvragen door de energiecrisis. Niet alleen de gekende hulpvragers kloppen aan bij het OCMW maar ook heel wat mensen die voordien geen financiële problemen hadden. Ook die mensen verdienen aandacht en kwaliteitsvolle begeleiding.

Nathalie Debast