Auteur:

Gepubliceerd op: 31-03-2022

De Vlaamse regering heeft voor de tijdelijke huisvesting van de Oekraïense vluchtelingen enkele afwijkingen op het woninghuurdecreet goedgekeurd. Concreet gaat het vooral om bepalingen rond de duur, opzeggingstermijnen en de verlengbaarheid van het huurcontract. Het afwijkend huurregime maakt het mogelijk kortlopende huurcontracten (3 maanden)  af te sluiten die op korte termijn kunnen opgezegd worden. 

De Vlaamse regering heeft ook  de maandelijkse huurprijs vastgesteld die sociale huisvestingsmaatschappijen, sociale verhuurkantoren of een woonmaatschappij kunnen vragen als ze een woning, kamer of mobiele unit ter beschikking stellen  aan de Oekraïense vluchtelingen. Lokale besturen kunnen dit ook als richtinggevend  gebruiken.

 

Inclusief kosten en lasten

Alleenstaande persoon

Persoon met gezinslast

samenwonende persoon

 perZelfstandige woning

€ 438

€ 591

€ 292

Kamer

€ 219

€ 296

€ 146

Exclusief kosten en lasten

 

 

 

Zelfstandige woning

€ 328

€ 443

€ 219

kamer

€ 164

€ 222

€ 109

 

Tevens stelt de Vlaamse Regering ook een vork vast voor de vergoeding voor de huisvesting van tijdelijk ontheemde vluchteling in een collectieve voorziening. Die minimale en maximale vergoedingen zijn afhankelijk van de verleende accommodatie en bijkomende dienstverlening. De Vlaamse regering gaat er daarbij van uit dat dergelijke slaapfaciliteit zal bestaan uit een bed in een gemeenschappelijke ruimte. Ook andere zaken zoals sanitair en keuken, zullen gemeenschappelijk georganiseerd zijn

 

Inclusief kosten en lasten

Alleenstaande persoon

Persoon met gezinslast

samenwonende persoon

Minimaal

€ 164

€ 222

€ 109

maximaal

€ 954

€ 1208

€ 594

Exclusief kosten en lasten

 

 

 

Minimaal

€ 109

€ 148

€ 219

maximaal

€ 959

€ 1208

€ 594

Agentschap Wonen Vlaanderen heeft ook een modelhuurcontract opgemaakt. Op hun website vind je ook meer informatie over deze afwijkende regeling.  

Lees meer in het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 2022 en in de bijhorende nota aan de Vlaamse Regering.

Lees alle recente informatie over de regelgeving wonen voor Oekraïense vluchtelingen

 

Joris Deleenheer