Het Platform Toekomst Parochiekerken is een samenwerking tussen PARCUM en de VVSG. We willen meer nieuwe invullingen realiseren bij parochiekerken waar het liturgisch gebruik afneemt of wordt stopgezet. 

We ondersteunen lokale besturen en kerkbesturen in de verschillende stappen richting een duurzame realisatie. Hierbij willen we het tempo waarin het daadwerkelijk wordt gerealiseerd, gevoelig verhogen. Op deze manier blijven de parochiekerken een belangrijke maatschappelijke en waardevolle functie in de kernen vervullen én blijft het in stand houden van het kerkgebouw financieel beter draagbaar. 

We focussen ons op het volledige traject richting de neven- en herbestemming van parochiekerken. Andere kerkgebouwen of kerkgebouwen zonder intenties rond neven- of herbestemming behoren niet tot de werking van het Platform. 

Er zijn vijf strategische doelstellingen waar we de komende vijf jaar op werken: 

  • Doelstelling 1. Info en advies over her- of nevenbestemming op één plek 
  • Doelstelling 2. Het bevorderen van dialoog tussen de actoren op Vlaams niveau 
  • Doelstelling 3. Faciliteren daadwerkelijke oplossingen voor kerkgebouwen 
  • Doelstelling 4. Tendensen in het kerkenlandschap systematisch monitoren en hierop inspelen 
  • Doelstelling 5. Stimuleren van de private interesse 

 

Lees meer over het ecosysteem en de visie van het Platform Toekomst Parochiekerken.