Stuurgroep 

De stuurgroep geeft richting aan, neemt beslissingen en evalueert de werking van het Platform. In de stuurgroep zetelen volgende vertegenwoordigers: 

  • Kabinet Somers: Kjell Vander Elst (voorzitter)
  • Kabinet Diependaele: Simon Vandecasteele 
  • Agentschap Binnenlands Bestuur: Filip Delos 
  • Agentschap Onroerend Erfgoed: Sara Vermeulen 
  • VVSG: Xavier Buijs 
  • PARCUM: Jonas Danckers 
  • Team Vlaams Bouwmeester: Erik Wieërs, Tania Hertveld  
  • Vlinter: Sofie Vandelannoote 
  • Bisschoppenconferentie: Jan Jaspers, Bernard Du Four, Herman Cosijns 

De stuurgroep komt minstens twee keer per jaar bijeen.

Klankbordgroep 

In de klankbordgroep toetsen we onze werking af met het veld. Waar kan, trekken we lijnen met bestaande werkingen en/of initiatieven. Het is ook een moment om bezorgdheden en opportuniteiten te bespreken. In de klankbordgroep zetelen afgevaardigden van Herita, NOE, FARO, Monumentenwacht, de erfgoedcellen, de bisdommen, de Regionale Landschappen, de provincies, Gorduna ... De klankbordgroep komt jaarlijks één à twee keer samen, afhankelijk van de noden. 

Regionale Netwerkmomenten 

De regionale netwerkmomenten van Parcum worden geïntegreerd in de werking van het Platform Toekomst Parochiekerken. Het regionaal netwerkmoment richt zich op lokale spelers en besturen. Meer informatie volgt.