Naar aanleiding van de ontwikkelingen omtrent het Lokaal Energie- En Klimaatpact (LEKP 1.0 & LEKP 2.0) organiseerde VVSG samen met het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) een extra webinar. 

Het Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.0

De Vlaamse regering en minister Somers lanceerden op 8 juli het vernieuwde LEKP 2.0. Dit gebeurde naar aanleiding van de verscherpte Europese klimaatdoelstellingen vermeld in het Fit for 55-pakket. Bijgevolg werden er 6 doelstellingen vernieuwd met het oog op het versnellen van de transitie. Daarnaast volgt het LEKP 2.0 wel dezelfde logica als de eerste versie.  

Tijdens het eerste deel van de webinar werd stilgestaan bij die concrete vernieuwingen binnen het LEKP 2.0 en hoe en wanneer je als lokaal bestuur het LEKP 2.0 kunt ondertekenen. 

Financiële rapportering en de subsidiëring toegelicht

Lokale besturen hebben in 2021 voor het eerst een financiële rapportering gedaan over de genomen acties. Er werden toen heel wat vragen gesteld. Om de lokale besturen te helpen bij de komende rapportering nam ABB de tijd om de rapportering toe te lichten met de veelgestelde vragen in het achterhoofd. Daarnaast werden ook de het algemene subsidiëringsmechanisme van LEKP 1.0 en LEKP 2.0 toegelicht.

Het Pactportaal en Groenblauwpeil 

ABB lanceerde intussen een eerste versie van het Pactportaal waarmee je de vooruitgang van (een deel van) de LEKP-doelstellingen kan bekijken voor het Vlaamse gewest, je eigen stad of gemeente. Tijdens de webinar gaven we een beeld van de achterliggende mechanismen en hoe je hier als lokaal bestuur mee aan de slag kan gaan.

Wat betreft de adaptatiewerven dien je gebruik te maken van het Groenblauwpeil dat in kader van het LEKP heel wat aanpassingen heeft doorgemaakt. Als lokaal bestuur dien je zelf, samen met je burgers, de informatie toe te voegen. De webinar gaf meer uitleg over het gebruik van het GBP. 

Tijdens de webinar werden ook enkele vragen gesteld, je kan de vragen en antwoorden raadplegen in het Q&A-document.

Herbekijk hieronder de webinars: