Interessante bronnen

Op zoek naar tools, voorbeelden en publicaties voor lokale besturen? Het VVSG-materiaal kan je terugvinden bij SDG-materiaal (draagvlakversterking en sensibilisering) en SDG's en beleid (beleidsplanning, monitoring, lokale beleidsacties, ...). 
Op deze pagina vind je doorverwijzingen naar interessante informatie van derden. Voor specifieke informatie rond bepaalde beleidsthema's, bekijk ook onze inspiratiefiches SDG's en beleidsthema's

Vlaams en provincies

Via Vizier 2030 wil de Vlaamse overheid de SDG's implementeren. Samen met Sustenuto publiceerde ze ook de handleiding voor overheidsinstanties om de SDG's te integreren. 

De provinciale besturen van West-VlaanderenAntwerpen, Oost-Vlaanderen (SDG-kar, poefjes en plooitenten) en Vlaams-Brabant (SDG-spel) hebben een aanbod voor de gemeenten rond de SDG's.

De SDG-infosheet (2019) van CIFAL Flanders bevat een selectie van online bronnen over de SDG's. Er is ook een rubriek met bronnen specifiek voor lokale overheden. CIFAL Flanders heeft ook een trainingsaanbod voor onder meer bedrijven en kennisinstellingen. 

Op zoek naar het SDG-aanbod voor specifieke doelgroepen? Je kan onder meer terecht bij:

Nationaal

In "België en de SDG's: waar liggen de uitdagingen? Een overzicht van rapporten" (RECENT GEÜPDATET) zet VVSG de belangrijkste rapporten op een rijtje die de vooruitgang inzake de realisatie van de SDG's in België evalueren.

Om de vooruitgang van België naar de SDG's te volgen, selecteerde het Interfederaal Instituut voor de Statistiek een set van 83 indicatoren

Met goed gefundeerde dossiers en eisen voor de regering herinnert Perspective 2030  onze politici voortdurend aan hun belofte om de SDG's te realiseren. De campagne wordt gecoördineerd door 11.11.11 en is een samenwerkingsverband van verschillende organisaties: van milieubewegingen tot vrouwenbewegingen, van armoedeorganisaties tot noord-zuidorganisaties. In 2019 publiceerde Perspective 2030 een rapport over de stand van zaken in België met een aantal boodschappen per SDG. 
In haar memorandum voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018, gebruikt 11.11.11 het kader van de SDG's om beleidsaanbevelingen te formuleren voor een sterk lokaal mondiaal beleid. 

Op de Belgische SDG-website vind je onder andere:

Met het project "Gemeente voor de toekomst" helpt de Bond Beter Leefmilieu (BBL) lokale besturen op weg naar een duurzame toekomst. De BBL en haar partnerorganisaties bieden begeleiding en advies op maat om duurzame projecten in de praktijk te brengen. Op de website "Gemeente voor de toekomst" vind je 100 concrete initiatieven die jouw gemeente duurzamer kunnen maken. Bekijk ook zeker hun Inspiratieboek voor een Duurzaam Lokaal Beleid met tal van concrete praktijkvoorbeelden.

Europees

Internationaal

Op de SDG indicators-pagina vind je alle 232 SDG-indicatoren die door de VN zijn goedgekeurd.

Op de website van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties (UNRIC) vind je heel wat informatie over de SDG's, waaronder ook de folder "Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen" die je in één oogopslag zicht geeft op de SDG's. 

De VN bracht in 2020 ook het 'Sustainable Development Goals Report' uit. Dit jaarlijks rapport van de VN geeft een overzicht van waar de wereld staat op het vlak van de SDG’s. Het geeft aan waar er vooruitgang geboekt wordt en waar meer actie nodig is. Dit rapport geeft ook aan welke voorlopige invloed van COVID-19 reeds te zien is.

Op het online platform van UNDP, UN-Habitat en de Global Task Force of Local and Regional Governments (GTF) vind je praktische instrumenten en methodieken om de globale doelstellingen te vertalen naar lokale acties.

Op internationaal niveau bestaat er een SDG index waarbij kwantitatief de voortgang van alle landen met betrekking tot de SDG's wordt bijgehouden. 

Het Policy Transfer Platform verzamelt innovatieve stedelijke projecten uit de hele wereld. Heel wat van deze projecten dragen uitdrukkelijk bij aan de SDG's. Er zijn ook mogelijkheden om ervaringen uit te wisselen en om eigen projecten in de kijker te zetten. Het platform werd opgestart door de Stad Berlijn in samenwerking met Metropolis en een breed netwerk van partners.

Op de website van Global Taskforce of Local and Regional Governments vind je heel wat bronnen die dieper ingaan op de lokale vertaling van de SDG's, zoals de publicaties:

Lees het interview met de Noorse fusiegemeente new Asker. Zij gebruiken de SDG's om het beleid van de nieuwe gemeente uit te stippelen.

 

Om invulling te geven aan je beleid met de SDG's als leidraad, kan je eveneens gebruik maken van ISO-normen. ISO heeft zelf per SDG opgelijst welke bestaande normen - over thema's zoals gezondheid, water, energiebeheer en duurzame steden - je kan gebruiken. De Belgische instantie NBN (Bureau voor Normalisatie) heeft dit eveneens gedaan. Je vindt er de normen in het Nederlands en je kan je eigen bibliotheek samenstellen.