201912StudiedagCEMR-43.jpg
Provider image

De voorbije jaren participeerde de VVSG in duo met de stad Mechelen aan het CEMR project IncluCities gefinancierd door de EU (AMIF) Inclucities. De belangrijkste doelstelling van dit project is de kennisuitwisseling tussen mentor- en mentee-gemeenten en hun verenigingen te vergemakkelijken om zo het lokale integratiebeleid te versterken. Zo begeleidde de VVSG en de stad Mechelen de Italiaanse vereniging en het Italiaanse stadje Capaci in het opzetten van een buddywerking. Hun proces illustreert de toegevoegde waarde van mentoring tussen steden samen met de hun verenigingen. 

'Buddy's voor inclusieve gemeenten: lessen uit lokale projecten' - Inspiratiedag 15 december

Studiedag 15 december 2022: 'Buddy's voor inclusieve steden en gemeenten: lessen uit lokale & Europese projecten'

# Samenleving, gezin & welzijn

Op deze pagina vind je de presentaties van de studiedag 'Buddy's voor inclusieve steden en gemeenten: lessen uit lokale projecten'

Lees meer

Laat je inspireren door Vlaamse en Europese experten en collega's over buddywerkingen en mentoring van en door gemeenten. Leer bij over hoe een buddywerking op te zetten in een kleine gemeente of hoe je hierrond een intergemeentelijk samenwerking kan opzetten. Wissel ervaringen uit over matching van buddy’s en leer bij over online tools voor buddying. Maak kennis met de welkomapplicatie van de stad Mechelen. Ben je er graag bij? Hou 15 december vrij.

Deze inspiratiedag is een initiatief van de VVSG, de stad Mechelen, Beyond the Horizon en HIVA-KULEUVEN en kadert binnen de Europese projecten IncluCities (www.inclucities.eu) en Orient 8 (www.orient8.eu).

 

Programma

15 december in Lamot Mechelen

 

9u-9u50: Registratie & verwelkoming

9u50-10u: Welkomstwoord  door Gabriella de Francesco, schepen van diversiteit en gelijke kansen van de stad Mechelen

10u-10h50: Inleiding door  

 • De heer George Ioakimidis, burgemeester van Nikaia-Rentis (Griekenland)
 •  Mevrouw Fiorenza Giambona, Raadslid gemeenteraad van Capaci (Italië)  

10u50-11u30: Een kader voor buddywerking en mentoring van gemeenten (Sessie in het Engels met NL vertaling)

 • Buddywerkingen voor nieuwkomers: context en lessen uit het Orient8-project
  Keynote door Peter De Cuyper (KU Leuven) 
  In deze uiteenzetting schetsen we eerst het ontstaan van buddywerkingen voor nieuwkomers. Daarna staan we stil bij wat belangrijk is in het opzetten van een buddywerking. Hierbij putten we uit de geleerde lessen uit Orient8 maar ook uit ander onderzoek over buddywerkingen in Vlaanderen en Europa. We bundelden deze ervaringen in een inspiratiegids voor buddywerkingen, die we kort toelichten.
 • Mentoring van stad tot stad: Een methodologische gids
  Keynote door Ceri Hutton (Migration Work CIC) 
  Mentoring is een krachtige methode om persoonlijke, informele ondersteuning te bieden aan studenten, werkzoekenden, jonge ondernemers of nieuwkomers. Mentoring wordt ook gebruikt bij peer to peer ondersteuning tussen lokale besturen. Het staat voor intergemeentelijke solidariteit, netwerken tussen steden en gemeenten en wederzijds leren. Als resultaat van het Inclusive Cities project heeft Migration Work een gids ontwikkeld om de praktijk van ‘peer mentoring’ tussen steden en stedelijke netwerken op het gebied van integratiebeleid te ontsluiten en om het gebruik van mentoring als instrument voor kennisoverdracht en leren te ondersteunen. 

11u30 – 12u: Uit de praktijk

Sofagesprek met Corinne Huybers (stad Mechelen), Carla Rey (AICCRE), Samet Coban (Beyond the Horizon).   
Deelnemers van de projecten IncluCities en ORIENT8 lichten kort beide projecten toe en delen de opgedane inzichten en ervaringen.

12u-12u30: Koffiepauze  

12u30-13u30: Keuze uit 4 workshops - eerste ronde

 1.   Mentoring van stad tot stad
  Corinne Huybers (Stad Mechelen), Sabine Van Cauwenberge (VVSG), Bart Vandenbussche (Vlaams Agentschap Binnenlands Bestuur)
  Hoe kunnen de Vlaamse overheid en VVSG steden en gemeenten ondersteunen bij het opnemen van een mentorrol? We bespreken de methodologische gids die Migration Work CIC  ontwikkelt voor het IncluCities project. We delen de ervaringen en geleerde lessen van Mechelen en VVSG. Vragen die we zullen behandelen: Hoe kunnen steden deze mentorrol op zich nemen? Welke ondersteuning is nodig? Welke actoren kunnen een (ondersteunende) rol spelen? Hoe kunnen we de kennis en ervaring borgen en ontsluiten? Wat zijn de randvoorwaarden? Hoe omgaan met de grote diversiteit van steden en gemeenten in termen van capaciteit en middelen?
   
 2. Hoe digitale tools inzetten in het onthaalbeleid naar nieuwkomers?
  Sara Lanoye (Stad Mechelen), Sofie Iserbyt (Vlaams Agentschap Integratie & Inburgering) en Maria Lee (Beyond the Horizon)
  Hoe kunnen digitale tools nieuwkomers ondersteunen in hun eerste stappen van hun integratieproces? Welke voordelen bieden zo’n apps en websites? Waar zitten de knelpunten en wat kan beter? We zoomen in deze sessie dieper in op de welkomapplicatie van Stad Mechelen. Met deze smartphone-app vind je in verschillende talen snel informatie over vrije tijd, gezondheidszorg, wonen, leren en leven in Mechelen. Beyond The Horizon toont de smart matching tool die ontwikkeld werd om bij buddyprogramma’s buddy’s sneller en makkelijker met elkaar te matchen op basis van gedeelde interesses. Ook het Agentschap Integratie en Inburgering licht toe welke digitale tools ontwikkeld werden of ontwikkeld zullen worden ter ondersteuning van anderstalige nieuwkomers.
   
 3. Buddywerking in kleine gemeenten en intergemeentelijke samenwerkingen: ervaringen, uitdagingen en aanbevelingen
  Met getuigenissen uit Bocholt (Hilde Braeken), Capaci (Fiorenza Giambona) en de Noordwelzijnsregio (Goele  Kerkhof)
  Ook kleine gemeenten organiseren buddywerkingen. Zij botsen vaak op een gebrek aan draagkracht en capaciteit dat in grotere steden en gemeenten meer aanwezig is. In de Vlaamse proeftuinen ‘participatie en netwerking’ experimenteren ook kleine gemeenten met intergemeentelijke samenwerkingen. In deze workshop laten we uitdrukkelijk de kleine gemeenten aan het woord. Hoe gaan deze gemeenten om met drie cruciale aspecten van een geslaagde buddywerking: de noden van de nieuwkomers, het werken en ondersteunen van vrijwilligers en de wederzijdse verwachtingen van de buddy’s? Welk ondersteuningsaanbod hebben kleine gemeenten nodig en bieden intergemeentelijke samenwerkingen hiervoor een oplossing?
   
 4. Hoe de impact van buddywerkingen meten?
  Peter De Cuyper (KU Leuven) en Jan Van Ongevalle (KU Leuven)
  In deze workshop stellen we eerst een evaluatiekader voor om de impact van buddywerkingen in kaart te brengen, waarbij we rekening houden met de impact op zowel de mentors als de mentees. Vervolgens worden een aantal laagdrempelige tools voorgesteld waarmee buddyprojecten kunnen geëvalueerd worden. Daarbij worden concrete voorbeelden gegeven uit de praktijk. In het laatste deel van de workshop wordt de mogelijkheid geboden om feedback te geven en de toepasbaarheid van de tools op jouw project te bespreken.

13u30-14u: Lunch en netwerkmoment

14u-14u10: artistiek intermezzo door Lisette Ma Neza (Slampoet), Peter Somuah (trompetist) en Orville Breeveld (gitarist)

14h10-15u10: Keuze uit 4 workshops -  tweede ronde 

15h10-15h45: Reflecties van experten – Advies voor de toekomst  

Sofagesprek met Fatih Yilmaz (Directeur van Horizon  Projects and Partnerschappen, Beyond the Horizon ISSG), Sabine Van Cauwenberge (Stafmedewerker Integratie en Inburgering, VVSG), Angelique Petrits (Beleidsmedewerker, Europese Commissie DG HOME), Chloë Van Hoegaarden (Medewerker kabinet  Bart Somers)

15h35-15h50: Slotwoord door Chloë Van Hoegaerden, medewerker kabinet Bart Somers (Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen)

15h50: Artistieke afsluiter, Lisette Ma Neza (Slampoet), Peter Somuah (trompetist) en Orville Breeveld (gitarist)  

16h10-17h: Receptie

 

 

Twee Europese projecten met lokale besturen als focus

De voorbije jaren participeerde de VVSG in duo met de stad Mechelen aan het CEMR project gefinancierd door de EU (AMIF) Inclucities. De belangrijkste doelstelling van dit project is de kennisuitwisseling tussen mentor- en mentee-gemeenten en hun verenigingen te vergemakkelijken om zo het lokale integratiebeleid te versterken. Zo begeleidde de VVSG en de stad Mechelen de Italiaanse vereniging en het Italiaanse stadje Capaci in het opzetten van een buddywerking. Hun proces illustreert de toegevoegde waarde van mentoring tussen steden samen met de hun verenigingen. 

Tegelijkertijd maakte Mechelen deel uit van een ander Europees project Orient 8. Ook dit project had als hoofdthema 'mentoring'. Specifiek gingen in dit project de verschillende partners op zoek naar slimme digitale tools om mentoringprogramma’s, zoals een buddywerking, te ondersteunen. Output van dit project zijn onder meer een intelligente matchingtool die aanbevelingen geeft voor het koppelen van mentoren en mentees op basis van de ontwikkelde criteria, en een mobiele Welcome Application die alle nuttige informatie, links over het publiek en plaatsen voor de nieuwkomers in meerdere talen aan te bieden. Bovendien werden alle verschillende producten getest in kleinere gemeenten. Het project wordt getest in Mechelen en in de kleinere steden Nikaia-Rentis (Griekenland) en Sala (Zweden).

Zowel Inclucities als Orient8 werden opgezet met de ambitie te bewijzen dat de ervaringen en tools in heel Vlaanderen en Europa kunnen worden gebruikt.