Mystery calls

In 2015 stelde het Minderhedenforum dat bijna alle ondernemingen ooit al geconfronteerd werden met discriminerende vragen van klanten en dat teveel dienstencheque-ondernemingen ingaan op de discriminerende vraag. Dat was voor de werkgeversorganisaties VVSG, Federgon, de Federatie van de Belgische Textielverzorging (FBT) en Vlaams Platform DCO voldoende om de vzw Mycadis op te richten om praktijktesten te ontwikkelen, uit te voeren en op te volgen. Ook het Vlaams Parlement wenste dat de Vlaamse regering o.a. krachtdadig zou optreden tegen discriminatie, en zowel de sector, overheden als de klant te sensibiliseren en een actieplan op te maken met alle stakeholders ter bestrijding van discriminatie binnen de dienstenchequesector. Het onderzoek van Mycadis kadert binnen dat actieplan dat eind maart 2017 afgesloten werd.

Meer informatie hierover bij abderrazak.elomari@vvsg.be.

Dienstencheques bij lokale besturen

De dienstenchequesector is na bijna 15 jaar activiteit inmiddels uitgegroeid tot een volwaardige en volwassen sector. Met ruim 140.000 medewerkers, van wie er heel wat uit kansengroepen komen, en ruim 1 miljoen huishoudens die dienstencheques gebruiken, heeft de sector zijn maatschappelijke en economische relevantie meer dan bewezen. Denk ook aan de maatschappelijke vraag om langer thuis te kunnen blijven wonen omwille van fysieke redenen.  Zonder dienstencheques zou deze groep andere ondersteuning nodig hebben.

Van bij de lancering in 2001 hebben de lokale besturen een zeer grote interesse vertoond voor deze maatregel. De dienstencheques zijn namelijk een middel om de lokale dienstverlening uit te breiden in functie van de groeiende noden bij de bevolking. Dat iets meer dan de helft van de OCMW's hier ook een rol in spelen, in eigen beheer of in de vorm van een zorgvereniging, is een duidelijk bewijs hiervan. De lokale openbare sector vertegenwoordigt een kleine 15% van de dienstencheque-activiteiten.

Informatie over het stelsel dienstencheques kun je bekomen bij abderrazak.elomari@vvsg.be of fabio.contipelli@vvsg.be.

Recente kennisitems

Discriminatie en racisme 1
Kennisitem - 26-06-2019
Discriminatie en racisme
# Personeel, Ouderen- en thuiszorg, Kinderopvang en gezinsbeleid, Sociale dienstverlening, Preventie en veiligheid, Lokale Politie, Tijdelijke Werkervaring , Dienstencheques, Werk, Samenleving, gezin & welzijn, Werken en ondernemen, Vrije tijd, Bestuur, Veiligheid Lees meer
Kennisitem - 07-09-2019
Dienstencheques
# Dienstencheques, Werk, Werken en ondernemen Lees meer