'Corona-maatregelen' voor de dienstenchequesector

Klik hier

Duidelijkheid over de vergoeding van de DC-cheques (20/1/2021)

Periode 1 nov – 31 dec 2020:
De inruilwaarde bedraagt 23.36 euro en verrekend per zending (beschouwd als DC-vergoeding)

De additionele ‘Corona’-vergoeding bedraagt 2.77 euro + 0.12 euro = 2.89 euro en wordt apart uitbetaald door Sodexo (beschouwd als Corona-ondersteuning). Hier zal dus geen rechtvaardiging gevraagd worden.

Periode vanaf 1 jan 2021: De subsidie worden verhoogd met € 0,12 . De nieuwe inruilwaarde per cheque komt dat op € 23,48.

Nieuwe richtlijnen Mindermobielenvervoer door dienstencheque-ondernemingen (11/12/2020)

Door de specifieke aard van de activiteit 'mindermobielenvervoer' heeft de toepassing van de wetgeving op ondernemingen die deze activiteit aanbieden nood aan enige duiding. Deze richtlijn(PDF bestand opent in nieuw venster) is een leidraad voor de ondernemingen om hun activiteiten op een reglementaire wijze te organiseren. De richtlijn biedt ondernemingen een leidraad om hun activiteiten op een reglementaire wijze te organiseren.

Financiële analyse van de dienstenchequebedrijven (8 juli 2020)

Ter voorbereiding van een permanente financiële monitoring van de rendabiliteit van de dienstencheque-ondernemingen door het Departement werd opdracht gegeven aan de Vlaamse Sociale Inspectie om een financiële analyse uit te voeren van de sector van de dienstenchequebedrijven. 

De analyse wordt trapsgewijs opgebouwd. Eerst wordt een globaal beeld geschetst van de sector, vervolgens wordt er dieper ingegaan op de winstgevendheid van de dienstencheque-activiteiten en wordt naar verklaringen of verschillen gezocht.

Er zijn in dit rapport echter geen cijfers over de dienstencheque-afdelingen van de OCMW's. De Vlaamse Sociale Inspectie heeft zich enkel gebaseerd op de cijfers van de Nationale Bank (NBB). 

Nieuwe studie over de terugverdieneffecten van het dienstenchequestelsel (1 juli 2020)

Op vraag van Vlaams minister van Werk, Hilde Crevits werd het VIONA-rapport “De terugverdieneffecten van het dienstenchequestelsel“ (IDEA Consult) (2019) vrijgegeven.

Het stelsel van de dienstencheques is een omvangrijke maatregel van het Vlaamse werkgelegenheidsbeleid. Er gaat echter een aanzienlijke kost gepaard met het succes van het systeem. De Vlaamse overheid droeg in 2017 een totale bruto kost van meer dan 1,3 miljard euro (bestaande uit de financiële tussenkomst voor dienstenchequebedrijven, belastingvermindering voor dienstenchequegebruikers, omkaderingskosten en de terugbetaling van opleidingen voor dienstenchequewerknemers). Dit is echter slechts een deel van het kostenplaatje.

Het systeem brengt tal van terugverdieneffecten met zich mee: directe terugverdieneffecten door de creatie van tewerkstelling, maar ook indirecte terugverdieneffecten, onder andere door de verlichting van de huishoudelijke taken bij gebruikers waardoor zij zelf meer kunnen participeren op de arbeidsmarkt en een betere werk-privé balans ervaren.

Dit onderzoek brengt deze terugverdieneffecten in kaart en kwantificeert ze waar dat mogelijk is.

Lees hier ook de managementsamenvatting

Mystery calls

In 2015 stelde het Minderhedenforum dat bijna alle ondernemingen ooit al geconfronteerd werden met discriminerende vragen van klanten en dat teveel dienstencheque-ondernemingen ingaan op de discriminerende vraag. Dat was voor de werkgeversorganisaties VVSG, Federgon, de Federatie van de Belgische Textielverzorging (FBT) en Vlaams Platform DCO voldoende om de vzw Mycadis op te richten om praktijktesten te ontwikkelen, uit te voeren en op te volgen. Ook het Vlaams Parlement wenste dat de Vlaamse regering o.a. krachtdadig zou optreden tegen discriminatie, en zowel de sector, overheden als de klant te sensibiliseren en een actieplan op te maken met alle stakeholders ter bestrijding van discriminatie binnen de dienstenchequesector. Het onderzoek van Mycadis kadert binnen dat actieplan dat eind maart 2017 afgesloten werd.

Meer informatie hierover bij abderrazak.elomari@vvsg.be.

Dienstencheques bij lokale besturen

De dienstenchequesector is na bijna 15 jaar activiteit inmiddels uitgegroeid tot een volwaardige en volwassen sector. Met ruim 140.000 medewerkers, van wie er heel wat uit kansengroepen komen, en ruim 1 miljoen huishoudens die dienstencheques gebruiken, heeft de sector zijn maatschappelijke en economische relevantie meer dan bewezen. Denk ook aan de maatschappelijke vraag om langer thuis te kunnen blijven wonen omwille van fysieke redenen.  Zonder dienstencheques zou deze groep andere ondersteuning nodig hebben.

Van bij de lancering in 2001 hebben de lokale besturen een zeer grote interesse vertoond voor deze maatregel. De dienstencheques zijn namelijk een middel om de lokale dienstverlening uit te breiden in functie van de groeiende noden bij de bevolking. Dat iets meer dan de helft van de OCMW's hier ook een rol in spelen, in eigen beheer of in de vorm van een zorgvereniging, is een duidelijk bewijs hiervan. De lokale openbare sector vertegenwoordigt een kleine 7,5% van de dienstencheque-activiteiten.

Informatie over het stelsel dienstencheques kun je bekomen bij abderrazak.elomari@vvsg.be of fabio.contipelli@vvsg.be.

Recente items

 Dienstencheque-ondernemingen moeten nieuwe gebruikers binnenkort beter informeren 1
Nieuws - 30-04-2024
Dienstencheque-ondernemingen moeten nieuwe gebruikers binnenkort beter informeren
# Ouderen- en thuiszorg, Dienstencheques, Werk, Samenleving, gezin & welzijn Lees meer
Tijdelijke maatregel dienstencheques heeft ook gevolgen voor lokale besturen 2
Nieuws - 10-01-2024
Tijdelijke maatregel dienstencheques heeft ook gevolgen voor lokale besturen
# Personeelsbeleid, Werk, Dienstencheques, Bestuur, Werken en ondernemen Lees meer
Kennisitem - 23-04-2021
Dienstencheques
# Dienstencheques, Werk, Werken en ondernemen Lees meer