Tijdelijke werkloosheid DCO’s lokale besturen, verlengde geldigheidsduur cheques, verhoogde subsidie dienstencheques

Bedrijven die op een vrijwillige basis moeten sluiten kunnen tijdelijke werkloosheid door overmacht (Coronaprocedure) voor hun werknemers aanvragen. Hiertoe behoren ook de publieke dienstencheque-activiteiten. Raadpleeg hiervoor steeds de website van de RVA en de FAQ CORONA .

Wij raden onze lokale besturen, in het bijzonder de OCMW’s, wel aan om alles in het werk te stellen om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen zodat de meest kwetsbare personen blijvend ondersteunend kunnen worden.  Dit is dé raison d'être van de OCMW dienstverlening.  We verwijzen ook naar de richtlijnen van ABB met betrekking tot de dienstverlening van de lokale besturen.

We vragen bijzondere aandacht voor het garanderen van de hygiëne bij kwetsbaardere personen/hulpbehoevenden en het voorkomen dat kwetsbaardere gebruikers van dienstencheques geen ondersteuning meer krijgen en hierdoor een beroep moeten doen op de zorgdiensten die binnenkort mogelijks overbelast geraken.

Geldigheidsduur dienstencheques verlengd

Op 27 maart jl. besliste de Vlaamse regering de geldigheidsduur van de dienstencheques die dreigen te vervallen tijdens de crisisperiode (maart, april) met 3 maanden te verlengen, nl.  van 12 naar 15 maanden.   Op die manier kunnen deze cheques alsnog verder gebruikt worden.

Verhoogde subsidies voor dienstencheque-prestaties

Voor de ondernemingen die deze maand open blijven, wordt ook voorzien in een verhoging van de subsidies voor de dienstenchequeprestaties met 8,64 euro. De Vlaamse subsidie neemt dan tijdelijk toe van 14,36€ tot 23€. In combinatie met de gebruikersbijdrage van 9€ wordt dit dan 32€ per gepresteerde uur. Dit moet de ondernemingen de mogelijkheid bieden om de extra kosten waarmee ze door de crisis geconfronteerd worden deels te dekken zoals het beschermingsmateriaal voor de medewerkers, vaste kosten, grotere verplaatsingen, ... Alle ondernemingen kunnen gebruik maken van deze maatregel, ook als ze vandaag gesloten zijn en beslissen om hun dienstverlening terug op te starten.

Mag een onderneming de huishoudhulp tijdelijk inzetten voor andere activiteiten?

De onderneming mag, zolang de bijzondere maatregelen van de nationale veiligheidsraad van kracht zijn, de werknemers met een arbeidsovereenkomst dienstencheques tijdelijk inzetten voor andere activiteiten.

  • Hiervoor voegt men een addendum toe aan de lopende arbeidsovereenkomst met een tijdelijk alternatief uurrooster en een beschrijving van de taken die tijdelijk zullen worden opgenomen.
  • Dit kan deeltijds of voltijds.
  • Voor deze activiteiten kunnen geen dienstencheques worden ingediend.