Corona maatregelen voor de dienstenchequesector (update 23/11/2020)

Tijdelijke verhoging subsidies voor prestaties in november en december 2020

Om tegemoet te komen aan de blijvende gevolgen van de coronacrisis heeft Vlaamse regering op 20 november 2020 beslist om de subsidie voor dienstenchequeprestaties in november en december 2020 te verhogen met €2,77 per cheque. Als dienstencheque-ondernemingen ben je hiertoe verplicht om alle maatregelen te nemen die nodig zijn om de veilige werkomstandigheden van de werknemers te garanderen. Zie verdere instructies hieronder.

Daarnaast wordt de subsidie bijkomend verhoogd met €0,12 per cheque, om de dalende 'marges' te compenseren, veroorzaakt door de indexering van de subsidies aan slechts 73% (in plaats van 100%). De Vlaamse regering zal vanaf 2021 de subsidies waarschijnlijk structureel indexeren aan 100%.

De totale tijdelijke verhoging van de subsidie voor dienstenchequeprestaties in november en december 2020 bedraagt dus €2,89 per cheque. Voor de dienstencheques uitgegeven vanaf 1 maart 2020 wordt de overheidssubsidie hiermee verhoogd van €14,36 naar €17,25 per cheque - inclusief cliëntbijdrage ontvang je zo €26,25 per cheque.
 

Update richtlijnen 23/10/2020

Op 23 oktober 2020 werden de veiligheidsrichtlijnen van het Departement Werk en Sociale Economie aangepast om te benadrukken dat de prestaties niet kunnen doorgaan wanneer er sprake is van een quarantainemaatregel bij de cliënt of bij de werknemer (en dus niet enkel wanneer de cliënt of de werknemer ziek is). De aangepaste richtlijnen spreken nu over cliënten / gebruikers in quarantaine of ‘in isolatie’ (= iemand die Civid-19-positief is getest).

Voor de OCMW’s die begin september van de inspectie de vraag gekregen hebben om de uitgaven van de tijdelijk verhoogde subsidies voor de periode 16 maart - 31 juli te bewijzen: de deadline hiervoor is 31 oktober!
 

Update richtlijnen 16/07/2020

De richtlijnen van het Departement Werk en Sociale Economie (WSE) i.v.m. de Corona-problematiek werden aangevuld.

Wij benadrukken hierbij twee belangrijke aspecten:

 • De richtlijnen naar de cliënt en naar de poetshulp bij een terugkeer uit vakantie (rode en oranje zones). Wij stellen hiervoor een modelbrief voor de cliënt en voor de poetshulp ter beschikking.
 • Voor de kosten te wijten aan Corona werd de kostenperiode verlengd tot 31 juli. Dit wordt verder verduidelijkt in de FAQ:
  ° De erkende ondernemingen mogen kosten indienen die gemaakt zijn voor 31/7/2020. Dit houdt in dat opleidingen, acties van interne personeelsleden en bestellingen van materiaal kunnen gebeuren tot 31/7/2020. De levering van materiaal, factureringen en betalingen dienen voor het indienen van het overzicht van kosten op 30/9/2020 voltooid te zijn.
  ° Er zal wel een rapportering gevraagd worden door de (Vlaamse) Sociale Inspectie van de extra Corona-kosten en de Inspectie zal daartoe een Excel-sjabloon uitwerken. Verzamel intussen alle bewijzen van de gemaakte kosten.

Op onze Corona-pagina ‘Personeel en Organisatie’ vind je heel wat informatie over hoe om te gaan met medewerkers die mogelijk besmet zijn met het Covid-19 virus. Deze informatie wordt regelmatig bijgewerkt.
 

Richtlijnen voor de veiligheid op de werkvloer

Nu de economie zich stilaan terug op gang trekt en zowel de vraag naar en het aanbod van huishoudhulp terug beginnen te evolueren in de richting van het normale niveau blijven de veiligheidsvoorschriften uitermate belangrijk. Om de erkende ondernemingen te helpen bij het nemen van maatregelen, naast de algemeen geldende veiligheidsvoorschriften, werden er nieuwe richtlijnen uitgevaardigd. Deze richtlijnen omtrent de veiligheid vind je hier. De richtlijnen in het Frans en Engels worden momenteel vertaald en zullen snel terug hier beschikbaar zijn.

Geldigheidsduur dienstencheques verlengd

Op 03 april jl. besliste de Vlaamse regering de geldigheidsduur van de dienstencheques, die vervallen in de maand maart 2020 en april 2020, te verlengen met 3 maanden; en cheques die vervallen in de maanden mei 2020 en juni 2020  respectievelijk met 2 maanden en 1 maand te verlengen. Op die manier kunnen deze cheques alsnog verder gebruikt worden.

Verhoogde subsidies voor dienstencheque-prestaties dalen

Voor de dienstenchequeprestaties die geleverd worden in de periode van 16 maart tot en met 10 mei  geldt een verhoging van de subsidies voor de dienstenchequeprestaties met 8,64 euro per dienstencheque. De Vlaamse subsidie neemt dan tijdelijk toe van 14,36€ tot 23€. In combinatie met de gebruikersbijdrage van 9€ wordt dit dan 32€ per gepresteerde uur.  

Vanaf 11 mei 2020 gaat het bedrag van de subsidieverhoging wel omlaag. Voor de periode tussen 11 mei en 31 mei zal het nog gaan om 5,4 euro per dienstencheque en voor de prestaties tussen 1 juni en 30 juni om 3,78 euro per cheque. Samen met de gebruikersbijdrage wordt het dan respectievelijk 28,76€ en 27,14€ per gepresteerde uur. 

Dit moet de ondernemingen de mogelijkheid bieden om de extra kosten waarmee ze door de crisis geconfronteerd worden deels te dekken zoals het beschermingsmateriaal voor de medewerkers, vaste kosten, grotere verplaatsingen, ... Bij de prestaties die sinds 6 april jl. worden uitgevoerd moet minstens 25% van de verhoogde tegemoetkoming voor die veilige werkomstandigheden worden ingezet, met een minimum van €2,16 per uur. De aankoopfacturen hiervan moeten bewaard worden om bij een eventuele controle aan te tonen dat aan deze verplichting werd voldaan. Zie hiervoor deze richtlijnen

Verduidelijking kosten i.h.k.v. de verhoogde subsidie voor veiligheid vindt u hier. Wij zetten ze al op een rijtje:

Welke kosten komen in aanmerking?

Het betreft uitsluitend kosten die gemaakt zijn door de dienstencheque onderneming vanaf 16/03/2020 en die betrekking hebben op prestaties die werden uitgevoerd in de periode van 06/04/2020 tot 31/7/2020 (of latere datum in geval van verlenging). Zie hoger (update 16/07/2020) voor meer informatie hierover.

De kosten hebben betrekking op bijkomend genomen maatregelen om de veilige werkomgeving van dienstencheque werknemers te garanderen gedurende de coronamaatregelen. De genomen maatregelen zijn aanvullend op de reguliere of reeds algemeen geldende maatregelen.

Werkingskosten:

 • materiaal om hygiënisch en veilig te kunnen werken zoals papieren zakdoeken, papieren handdoeken, handschoenen, handzeep, ontsmettingsgels, mondmaskers, beschermende kledij …
 • ontsmettingsmiddelen

Loonkosten:

Ten belope van het effectief aantal uren besteed aan:

 • informeren over instructies met betrekking tot de veiligheid op de werkvloer voor dienstencheque werknemers gedurende de coronamaatregelen.
 • opvolging van de naleving van deze instructies.
 • overleg met dienstencheque werknemers over het veilig werken.
 • opstellen van specifieke richtlijnen op maat/opstellen van mailing/geven van (digitale) vorming over veilig werken.
 • aankoop en beheer van beschermingsmateriaal.

Deze loonkosten kunnen zowel betrekking hebben op tijdsbesteding van omkaderend personeel als van de dienstenchequewerknemers.

Vervoerskosten:

 • vervoerskosten (personeel en werking) voor het afhalen en leveren van strijk komen niet in aanmerking
 • vervoerskosten voor het verdelen van beschermingsmateriaal (zowel per koerier als door de onderneming zelf) komen wel in aanmerking

De opsomming is niet limitatief.

Bewijsstukken:

De ingebrachte kosten kunnen slechts aanvaard worden indien ze gestaafd kunnen worden met een bewijsstuk.

Voor de loonkosten:

 • output zoals papieren richtlijnen/mailing/vorming en de overeenstemmende tijdsbesteding
 • registratie van activiteiten inclusief de tijdsbesteding ervan
 • verklaring op eer ondertekend door de betrokken werknemer met betrekking tot het aantal gewerkte uren in het kader van de veiligheidsmaatregelen zoals vermeld in richtlijnen

Voor de werkingskosten:

 • facturen + betalingsbewijzen

Verduidelijking toepassing plafond voor prestaties vanaf 11 mei 2020.

De bijkomende steun die geldt voor prestaties vanaf 11 mei tot en met 30 juni is beperkt in totaliteit. U heeft maar recht op de volledige verhoogde subsidie tot aan een vastgelegd plafond van aantal prestaties:

 • Voor de prestaties van 11 mei tot en met 31 mei komt dit plafond overeen met 66,67% van het gemiddeld aantal prestaties van uw onderneming per periode van 21 dagen in 2019.
 • Voor de prestaties voor de maand juni komt dit plafond overeen met 80% van het gemiddeld aantal prestaties per maand van uw onderneming in 2019.

Eens het plafond is bereikt, ontvangt u enkel nog de verhoging van €2,16 per dienstencheque, bedoeld om de nodige veiligheidsmaatregelen voor uw werknemers te voorzien.

SAMENGEVAT:

 1. Periode 16 maart - 5 april: verhoging van de subsidies voor de dienstenchequeprestaties met 8,64 euro per dienstencheque. De Vlaamse subsidie neemt dan tijdelijk toe van 14,36€ tot 23€. In combinatie met de gebruikersbijdrage van 9€ wordt dit dan 32€ per gepresteerde uur. Hiervoor moet je niets bewijzen, maar de kosten (materiaal en uren) mogen wel worden meegerekend.
   
 2. Periode 6 april - 10 mei (8,64€ blijft ongewijzigd). Hiervan moet je voor 25% (2,16 €/u) kunnen bewijzen dat je die gespendeerd hebt aan anti-corona maatregelen d.m.v. facturen, verklaring op eer, onkosten van de adm. bedienden, enz. ). De rest (6,48€/u) moet je niet bewijzen en dient voor de algemene vaste kosten van de DC-onderneming.
   
 3. Periode 11 mei - 31 mei 2020: het bedrag van de subsidieverhoging gaat wel omlaag en wordt 5,40 euro per dienstencheque. Maar deze wordt geplafonneerd tot 66,67% van het aantal dienstencheques van het jaar 2019 gedeeld door 12. Alles daarboven wordt vergoed aan 2,16€/u. 
  Voorbeeld 1: DCO XYZ heeft in 2019 ‘gemiddeld’ 6.000 uren/per maand gepresteerd. Dit jaar was dit door de corona-situatie maar 4.200 uren. 66,67% van 6000 is 4000,20 uren. Deze worden aan 5,40 €/u vergoed (4000,20 x 5,40). De resterende 200 uren worden aan 2,16€/u vergoed. Ook voor deze verhoogde tussenkomsten moet je kunnen bewijzen dat je minstens 2,16 €/u gespendeerd hebt aan anti-corona middelen.
   
 4. Periode 1 juni - 30 juni: het bedrag van de subsidieverhoging gaat verder omlaag en wordt 3,78 euro per dienstencheque. Hier wordt de tussenkomst geplafonneerd tot 80% van het aantal dienstencheques van het jaar 2019 gedeeld door 12. Hetzelfde voorbeeld als hierboven.
  Voorbeeld 2: DCO XYZ heeft voor juni 2019 8.000 uren gepresteerd. Dit jaar was dit door de corona-situatie maar 6.700 uren. 80% van 8.000 is 6.400 uren. Dit is het plafond voor DCO XYZ. Deze worden dus aan 3,78€/u vergoed. (6400x3,78) De resterende 300 uren worden ook hier aan 2,16€/u vergoed. Ook voor deze verhoogde tussenkomsten moet je kunnen bewijzen dat je minstens 2,16€/u gespendeerd hebt aan anti-corona middelen.

U hoeft zelf niets te ondernemen om de verhoogde subsidies te ontvangen. De betaling gebeurt volledig automatisch door Sodexo. De betaling van deze extra subsidie zal wel niet samen met de uitbetaling van de gewone tegemoetkoming per dienstencheque verlopen, maar volgt later.

Mag een DC-onderneming de huishoudhulp tijdelijk inzetten voor andere activiteiten? (update:9/4/2020)

De onderneming mag, zolang de bijzondere maatregelen van de nationale veiligheidsraad van kracht zijn, de werknemers met een arbeidsovereenkomst dienstencheques tijdelijk inzetten voor andere activiteiten. Lees ook hier wat een lokaal bestuur kan doen met de (tijdelijke) inzet van hun personeel. (Zie vraag 2 'Maximaal inzetten van de beschikbare personeelscapaciteit' - Bron: ABB)
 

Hiervoor voegt men een addendum  toe aan de lopende arbeidsovereenkomst met een tijdelijk alternatief uurrooster en een beschrijving van de taken die tijdelijk zullen worden opgenomen.

 • Dit kan deeltijds of voltijds.
 • Voor deze activiteiten kunnen geen dienstencheques worden ingediend.