Auteur:

Gepubliceerd op: 13-10-2020

De Vlaamse Regering keurde op 9 oktober 2020 een nota over regiovorming goed. De nota gaat voor een regiovorming die van onderuit wordt opgebouwd. Gedragen door de lokale besturen en met de burgemeesters als spilfiguren. In samenspraak met de lokale besturen wil de Vlaamse Regering toewerken naar een 13-tal referentieregio's waarbinnen alle vormen van intergemeentelijke en bovenlokale samenwerking kunnen plaatsvinden.

De conceptnota stelt niet voor om regiovorming langs decretale weg te regelen. Wél biedt de tekst een kader van drie jaar, waarbinnen lokale besturen en de Vlaamse overheid kunnen werken aan het uitklaren en versterken van de regiowerking.

Het woord is nu aan de lokale besturen. Herkennen zij zich in de voorgestelde regio-afbakening? De gouverneurs krijgen de opdracht om tegen eind 2020 een advies te formuleren over de afbakening van de referentieregio’s, op basis van de bestaande fora op bovenlokaal niveau en de input van lokale besturen.

VVSG formuleert de komende weken een advies over de nota. Meer info vind je op onze pagina over regiovorming.

Peter Hautekiet