Auteur:

Gepubliceerd op: 30-05-2023

Op 26 mei 2023 keurde de Vlaamse Regering het Lokaal Materialenplan 2023-2030 goed. Het plan is zeer ambitieus voor wat betreft de daling van de hoeveelheid huishoudelijk restafval tegen 2030. De Vlaamse Regering wil deze doelstelling vooral bereiken door meer selectieve inzameling, onder andere van bioafval.

Daar waar het vorige uitvoeringsplan het doel tegen 2022 vastlegde op 138 kg per inwoner trekt de Vlaamse Regering de ambitie nu stevig op. De Vlaamse Regering bevestigt in het Lokaal Materialenplan wat het eerder al besliste in het Energie- en Klimaatplan: de gemiddelde hoeveelheid restafval moet verder dalen tot 100 kg per inwoner in 2030. De Vlaamse Regering kijkt in de eerste plaats naar een uitbreiding van de selectieve inzameling van bioafval in Vlaanderen. Vanaf 1 januari 2024 moet elke burger de mogelijkheid krijgen om het bioafval selectief aan te bieden. De Vlaamse Regering wil via de introductie van een producentenverantwoordelijkheid voor wegwerpluiers zelf ook bijdragen aan de reductie van de hoeveelheid restafval, al is het nog maar de vraag of die er snel komt. Een opvallende maatregel die tot meer preventie moet leiden is het gewijzigd beleid inzake reclamestickers. Op vandaag ontvangen alle inwoners zonder nee-sticker op hun brievenbus ongeadresseerd drukwerk. In de toekomst zal dat enkel het geval zijn voor gezinnen die een ja-sticker kleven. 

Meer informatie via deze pagina op de website van VVSG.

Piet Coopman