Auteur:

Gepubliceerd op: 30-05-2022

Van 1 juni tot 31 juli loopt een openbaar onderzoek over het nieuwe uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval 2023-2030. Dit 'Lokaal Materialenplan' vervangt het huidige uitvoeringsplan 2016-2022 en wil een volgende stap zette in de richting van een integraal beleid rond circulaire economie, door een verhoogde aandacht voor preventie en hergebruik en door materiaalkringlopen verder te sluiten. Daarnaast blijft het plan ook de basis van het afvalbeheer vormgeven.

Het volledige ontwerp, een samenvattende brochure, het ontwerp van bijhorende plan-MER en socio-economische analyse kan je vinden op de website van OVAM. Tijdens de duur van het openbaar onderzoek liggen het plan en de plan-MER ter inzage bij de lokale besturen en is het consulteerbaar op de website van OVAM. Reacties op het plan zijn welkom bij OVAM, bij voorkeur via mail naar plan@ovam.be.

Voor lokale besturen organiseert de OVAM gratis provinciale toelichtingsdagen, inschrijven is verplicht.

Programma:
•    10u: ontvangst 
•    10u30: toelichting ontwerp Lokaal Materialenplan
•    12u: napraten met een broodje

Data en locaties:
•    9 juni in Lumière, Frederik De Merodestraat 28 te 2800 Mechelen
•    13 juni in VAC Gent, Kon Fabiolalaan te 9000 Gent
•    14 juni in VAC Hasselt, Kon Astridlaan 50, 3500 Hasselt
•    16 juni in cc De Brouckère - Aartrijkestraat 6 te 8820 Torhout
•    24 juni in Provinciehuis Vlaams-Brabant, Provincieplein 1 te 3010 Leuven

Meer informatie over de inschrijvingen kan je op deze pagina vinden.
 

Piet Coopman