Auteur:

Gepubliceerd op: 22-05-2023

De lokale besturen wachten nog steeds op de goedkeuring van het Lokaal Materialenplan. Dat plan bepaalt in grote mate het Vlaamse en lokale afvalbeleid tussen 2023 en 2030, maar bijna een jaar na het openbaar onderzoek keurde de Vlaamse Regering het plan nog steeds niet definitief goed. Het is belangrijk voor de lokale besturen dat de Vlaamse Regering snel duidelijkheid schept in een aantal dossiers, zoals de selectieve inzameling van bioafval en het beleid inzake wegwerpluiers.

De VVSG ontvangt momenteel veel vragen van gemeenten en afvalintercommunales over het goedkeuringsproces van het Lokaal Materialenplan. Helaas is het ook voor VVSG onduidelijk wanneer de Vlaamse Regering het Lokaal Materialenplan definitief zal goedkeuren. De OVAM liet eerder al weten dat het huidige uitvoeringsplan van kracht blijft in afwachting van het nieuwe plan.

Het is belangrijk voor de lokale besturen dat de Vlaamse Regering snel duidelijkheid schept over het Lokaal Materialenplan. In de tekst waarover in 2022 een openbaar onderzoek werd gevoerd staat bijvoorbeeld een belangrijk stuk over de selectieve inzameling van bioafval. Elke gemeente zou tegen uiterlijk 1 januari 2024 de mogelijkheid aan alle burgers moeten geven om alle bioafval selectief aan te bieden, en dat met strikte regels over de manier van inzamelen. Heel wat lokale besturen, maar ook Interafval en VVSG, maakten al tijdens het openbaar onderzoek in de zomer van 2022 opmerkingen over de haalbaarheid van die timing. Het Lokaal Materialenplan moet ook duidelijkheid scheppen over het beleid van de Vlaamse Regering inzake wegwerpluiers. In het ontwerpplan engageerde de Vlaamse Regering zich dat het de producenten van wegwerpluiers vanaf 2025 verantwoordelijk zouden stellen voor het afval dat deze wegwerpluiers met zich meebrengen. Een door de producenten gefinancierde selectieve inzameling van wegwerpluiers vanaf 2027 zou een aanzienlijke bijdragen leveren aan het behalen van de ambitieuze doelstelling van gemiddeld 100 kg restafval per inwoner tegen 2030.

In het voorjaar van 2022 maakte de OVAM een ontwerp van Lokaal Materialenplan. Het openbaar onderzoek liep van 1 juni tot 31 juli 2022. Tijdens dat openbaar onderzoek ontving de OVAM opmerkingen van heel wat lokale besturen en stakeholders zoals Interafval en VVSG. Op basis van dat openbaar onderzoek werd de plantekst aangepast en voorgelegd op politiek niveau. Het Lokaal Materialenplan geeft als uitvoeringsplan vorm aan het beleid van de Vlaamse Regering inzake huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval. Het document heeft bindende kracht voor de Vlaamse overheid en de lokale besturen. Het legt bijvoorbeeld vast welke restafvaldoelstellingen de Vlaamse Regering nastreeft en met welke beleidsmaatregelen de Vlaamse Regering die wil realiseren. Het legt ook in detail vast hoe de lokale besturen de selectieve inzameling moeten organiseren, door bijvoorbeeld minimale inzamelfrequenties op te leggen of te bepalen welke fracties moeten ingezameld worden op het recyclagepark. 

Meer informatie over het Lokaal Materialenplan kan je vinden op de website van OVAM.

Piet Coopman