Auteur:

Gepubliceerd op: 30-06-2020

Op 8 april 2020 werd een sectoraal akkoord voor het personeel van de lokale en provinciale besturen afgesloten. Op 29 mei 2020 verscheen de omzendbrief met toelichting bij dit akkoord.

Dit sectoraal akkoord van 8 april 2020 omvat onder meer een koopkrachtverhoging van globaal 1,1% voor de medewerkers van de lokale besturen. Het gaat hierbij zowel over de VIA-medewerkers (de zorgsector, vrije tijd en lokale economie) als de andere personeelsgroepen. Het sectoraal akkoord voert bijgevolg ook het vijfde Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA5) van 8 juni 2018 voor de social/nonprofit sectoren uit voor de personeelsleden van de openbare sector. De VVSG en de drie representatieve vakorganisaties maakten een nota waarin de concrete afspraken en algemene principes voor de verdeling van de VIA-middelen worden toegelicht.

Bij vragen over de VIA-financiering kan je contact opnemen met VIA-coördinator Koen Geeraerts.

Katleen Janssens