Auteur:

Gepubliceerd op: 10-04-2020

Op 8 april 2020 sloten de VVSG, de VVP, de drie vakbonden en de Vlaamse regering een nieuw sectoraal akkoord af voor de personeelsleden van de lokale en provinciale besturen. Het betreft zowel de VIA-personeelsleden (de zorg, de culturele sector en de sociale economie) als de andere personeelsgroepen. Politie en brandweer vallen niet onder het akkoord omdat voor hen federale regels gelden.

Het akkoord bevat twee grote luiken: een koopkrachtverhoging voor het personeel van globaal 1,1% vanaf 1 januari 2020 en een engagement van de sociale partners om verder werk te maken van een hedendaags personeelsbeleid. Het akkoord is het resultaat van maandenlange onderhandelingen. Er komt nog een omzendbrief met concrete uitvoeringsmodaliteiten.

Lees hier:

  • het gezamenlijke persbericht
  • de rondzendbrief bij het sectoraal akkoord  van 8 april 2020. Omz. 28.05.2020 KB/ABB 2020/2 betr. het sectoraal akkoord 2020 voor het personeel van de lokale en provinciale besturen [ + Sectoraal akkoord ]. Inforum nr. 336648.
  • bijlage 1: de tekst van het sectoraal akkoord van 8 april 2020
  • bijlage 2: het sjabloon bij het lokale akkoord (voor de lokale onderhandelingen)
Piet Van Schuylenbergh