VIA5

Gepubliceerd op: 29-03-2019

Meer zorg, werkbaarder werk en meer koopkracht voor het personeel, dat zijn de krachtlijnen van het vijfde Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA5) dat de Vlaamse regering op 8 juni jl. afsloot met de sociale partners in de publieke en private social profitsector.

Vanaf 2018 trekt Vlaanderen extra geld uit om het zorgaanbod geleidelijk uit te breiden, o.a. in de thuiszorg, de woonzorg en de kinderopvang. In 2020 gaat het over een bedrag van 446 miljoen euro. Van deze maatregelen genieten ook de lokale besturen. De VVSG is tevreden met deze aanzienlijke investering in de zorg.

Met de werkgevers en vakbonden uit de private sector werden ook afspraken gemaakt over werkbaarder werk.

Daarnaast krijgen alle personeelsleden in de welzijns- en zorgsector en de socio-culturele sector in 2020 1,1% koopkrachtverhoging, weliswaar met reeds een kleine opstap in 2018 en 2019. Voor personeelsleden van lokale besturen in deze sectoren zal pas eind 2019 duidelijk worden over welke maatregelen het concreet gaat. De VVSG en de vakbonden denken alvast aan een verdere uitbouw van de tweede pensioenpijler voor de contractuele personeelsleden en aan een verhoging van de maaltijdcheques. Deze timing maakt het mogelijk om op dat ogenblik met de nieuwe Vlaamse regering en de vernieuwde lokale besturen te bekijken of eenzelfde koopkrachtverhoging kan toegekend worden aan de personeelsleden van lokale besturen die in andere sectoren actief zijn.