akkoord over omzendbrief bij sectoraal akkoord

Gepubliceerd op: 01-06-2020

Op 8 april sloten de VVSG, de VVP, de drie representatieve vakorganisaties en de Vlaamse regering een sectoraal akkoord af voor de personeelsleden van de lokale en provinciale besturen. Het betreft zowel de VIA-medewerkers (de zorg, de culturele sector en de lokale economie) als de andere personeelsgroepen. Politie en brandweer valllen niet onder het akkoord, omdat voor hen federale regels gelden. Het akkoord is evenmin van toepassing op het personeel in het gemeentelijk onderwijs, dat rechtstreeks bezoldigd wordt door het departement onderwijs van de Vlaamse overheid.

Het akkoord bevat twee grote luiken: een koopkrachtverhoging voor het personeel van globaal 1,1% vanaf 1 januari 2020 en een engagement van de sociale partners om verder werk te maken van een hedendaags personeelsbeleid. Het akkoord is het resultaat van maandenlange onderhandelingen. Op vrijdag 29 mei keurde de Vlaamse regering de omzendbrief bij dit sectoraal akkoord goed. Deze omzendbrief verduidelijkt de toepassings- en uitvoeringsmodaliteiten van het sectoraal akkoord. Zo zullen de besturen voor de verhoging van de maaltijdcheques een eenmalig alternatief moeten bepalen voor de voorbije maanden, aangezien maaltijdcheques niet met terugwerkende kracht kunnen worden verhoogd. Besturen kunnen dit sjabloon gebruiken bij de lokale onderhandelingen met de vakorganisaties. De omzendbrief gaat ook in op de mogelijke verrekening van lokale akkoorden die in 2019 of 2020 gesloten werden.

De VVSG is tevreden dat we nu duidelijkheid kunnen geven over het sectoraal akkoord en we binnenkort van start kunnen gaan met de onderhandelingen over een nieuw Rechtspositiebesluit.