Auteur:

Gepubliceerd op: 30-11-2021

De Vlaamse Regering bakende referentieregio’s af om de intergemeentelijke en bovenlokale samenwerking in Vlaanderen beter te kunnen afstemmen en te laten verlopen. Deze referentieregio’s kan je vanaf nu ook terugvinden in de Gemeente-Stadsmonitor. Aan de hand van het PDF-rapport ‘Jouw gemeentescan’ kan je je gemeente vergelijken met je referentieregio als benchmark. Let op: Er loopt nog een traject voor de regioafbakening in Limburg. Daarom wordt in de interactieve toepassing voor de Limburgse gemeenten voorlopig de provincie Limburg opgenomen als benchmark.

ABB verzamelde ook alvast enkele opvallende verschillen tussen de referentieregio’s vandaag. De indicatoren hiervoor haalden ze uit twee soorten bronnen: indicatoren uit registerdatabanken en indicatoren uit de burgerbevraging.

 • Regio Oostende kent het hoogste aandeel 65-plussers;
 • Druk op open ruimte is het grootste in Regio Antwerpen, het laagste in Westhoek;
 • Halle-Vilvoorde kent hoogst toegevoegde waarde per inwoner, maar verschillen tussen gemeenten zijn erg groot;
 • West-Vlaamse regio’s kennen relatief lage inkomens, Vlaams Brabantse regio’s relatief hoge;
 • Financiële schuld per inwoner laagst in de Kempen;
 • Hoge tevredenheid over buurt en gemeente in West-Vlaamse regio’s;
 • Weinig buurthinder en laag onveiligheidsgevoel in Regio Brugge en Midwest;
 • Inwoners van Regio Oostende en Regio Brugge gooien meeste restafval weg;
 • Duurzame verplaatsingsgedrag voor korte afstanden kent divers beeld tussen en binnen regio’s;
 • In Vlaamse Ardennen zijn inwoners het meest tevreden over groenvoorzieningen;
 • Waasland en Denderregio kennen relatief lager vertrouwen in gemeentebestuur en politie.

Meer over bovenstaande vaststellingen en alle informatie rond de referentieregio’s als benchmark kan je terugvinden op de website van de Gemeente-Stadsmonitor.

Mee met Labo Regiovorming

 • Labo Regiovorming start een lerend netwerk voor lokale organisaties “Afstemming bovenlokale ruimte”. Als startpunt gebruiken we de inventaris en gaan na hoe we hier als lokale besturen, regio’s en samenwerkingsverbanden verder mee aan de slag kunnen.
   
 • Leer de geselecteerde doorbraaktrajecten beter kennen: wat is de maatschappelijke uitdaging? Hoe willen ze de regio hiervoor inzetten? …
Eliene Rijcken