Auteur:

Gepubliceerd op: 08-11-2022

Omwille van het overschrijden van de spilindex in oktober 2022, worden bepaalde uitkeringen opnieuw geïndexeerd.

De leefloonbedragen per categorie zijn per 1 november 2022 daarom de volgende:

 • Samenwonend: 773,80 € per maand
 • Alleenstaand: 1.160,70 € per maand
 • Gezin ten laste: 1.568,62 € per maand

De indexering heeft vanaf 1 november 2022 eveneens invloed op

 • de socio-professionele integratie vrijstelling uit de leefloonwet
  • de algemene SPI-vrijstelling: 285,91 € per maand
  • de SPI-vrijstelling student: 285,91 € per maand
  • de SPI-vrijstelling voor artistieke activiteiten: 3.430,91 € per jaar
 • zakgeld behoeftige bejaarden in de woonzorg: 1.337,31 € per jaar; dit mag sinds dit jaar ook per week uitbetaald worden (zie omzendbrief van 14 december 2021)
 • de terugvorderingstabel in het kader van de onderhoudsplicht

Je vindt alle informatie hierover in de op de website van de POD MI.

Peter Hardy