Auteur:

Gepubliceerd op: 10-05-2022

Omwille van het overschrijden van de spilindex in april 2022, worden bepaalde uitkeringen opnieuw geïndexeerd.

De leefloonbedragen per categorie zien er per 1 mei 2022 daarom als volgt uit:

  • Samenwonend: 743,78 € per maand
  • Alleenstaand: 1.115,67 € per maand
  • Gezin ten laste: 1.507,77 € per maand

De indexering heeft vanaf 1 mei 2022 eveneens invloed op

-  de socio-professionele integratie vrijstelling uit de leefloonwet

  • de algemene SPI-vrijstelling: 274,82 € per maand
  • de SPI-vrijstelling student: 274,82 € per maand
  • de SPI-vrijstelling voor artistieke activiteiten: 3.297,80 € per jaar

-  zakgeld behoeftige bejaarden in de woonzorg: 1.285,38 € per jaar; dit mag sinds dit jaar ook per week uitbetaald worden (zie omzendbrief van 14 december 2021)

-  de terugvorderingstabel in het kader van de onderhoudsplicht

Je vindt alle informatie hierover in de omzendbrief van 29 april 2022

Peter Hardy