Auteur:

Gepubliceerd op: 26-01-2022

De leefloonbedragen worden gedurende de huidige legislatuur telkens op 1 januari verhoogd. Omwille van het overschrijden van de spilindex in december 2021, werden deze bedragen bovendien nog eens geïndexeerd.

De bedragen per categorie zien er per 1 januari 2022 daarom als volgt uit:

 • samenwonend: 714,86 € per maand
 • alleenstaand: 1.072,30 € per maand
 • gezin ten laste: € 1.449,15 € per maand

De indexering heeft vanaf 1 januari 2022 eveneens invloed op:

 • de socio-professionele integratie vrijstelling uit de leefloonwet
  • de algemene SPI-vrijstelling: 264,13 € per maand
  • de SPI-vrijstelling student met studiebeurs: 73,67€ per maand
  • de SPI-vrijstelling student zonder studiebeurs: 264,13€ per maand
  • de SPI-vrijstelling voor artistieke activiteiten: 3.169,60 € per jaar
 • zakgeld behoeftige bejaarden in de woonzorg: 1.235,52 € per jaar; dit mag nu ook per week uitbetaald worden (zie omzendbrief van 14 december 2021)
 • de terugvorderingstabel in het kader van de onderhoudsplicht

Je vindt alle informatie hierover in de omzendbrief van 20 december 2021.


Meer info

 • Inforumnr. 351458
 • Inforumnr. 185733
Peter Hardy