Auteur:

Gepubliceerd op: 08-03-2022

In Regio Antwerpen beslisten 24 lokale besturen om samen te verkennen hoe intergemeentelijke projecten efficiënter op projectoproepen van hogere overheden kunnen inspelen. Twintig besturen dienen samen projecten in voor de oproep van Gemeente Zonder Gemeentehuis. Labo Regiovorming ondersteunt hen hierbij in het kader van het werkpakket ontwikkeltraject.

Het doel van dit ontwikkeltraject? Men wil aan de hand van dit proces leren over het indienen van gezamenlijke projecten voor thema’s waarvoor bij heel wat (kleinere) lokale besturen niet de capaciteit is om alleen in te dienen. Ook het beslissingsproces komt daarbij aan bod.

Veerle De Beuckeleer, algemeen directeur Rumst, is alvast enthousiast: '44 van de 69 gemeenten uit de provincie Antwerpen tellen minder dan 20 000 inwoners. De Vlaamse overheid zet bij projectoproepen vaker in op intergemeentelijke samenwerking. De algemeen directeurs stelden vast dat de wil tot samenwerking er is maar het ontbreekt aan een effectieve manier om aan de slag te gaan. Het blijft te vaak hangen bij ‘leuk idee maar geen medewerkers om de aanvraag uit te schrijven, laat staan de kar te trekken’. Met dit leertraject hopen we tips en tricks te vinden die we aan collega’s en de Vlaamse overheid kunnen bezorgen opdat de samenwerking tussen lokale besturen kan versterkt worden.'

Interesse om een eigen ontwikkeltraject op te starten in je regio? Contacteer gerust regiovorming@vvsg.be.  

Elke Vastiau