Auteur:

Gepubliceerd op: 29-11-2023

In het kielzog van de energiecrisis is het alle hens aan dek om versneld meer hernieuwbare energie te realiseren én de toegankelijkheid ervan te verhogen voor kwetsbare doelgroepen. Lokale besturen, OCMW's, scholen, organisaties, VME's, burgers en kmo’s willen vanuit een ecologische, sociale of economische drijfveer investeren in extra energieproductie en -besparing. 

Vanwege Europese en Vlaamse regelgeving hebben lokale besturen, kmo’s en burgers nu nieuwe mogelijkheden om een actievere rol te spelen in het energielandschap, met de recente introductie van het samenwerkingsverband "energiegemeenschap". Via zo'n energiegemeenschap kan bijvoorbeeld zonnestroom van één groot dak gedeeld worden, maar ook gezamenlijke initiatieven rond laadpalen, energiebesparingen, opslag, flexibiliteitsdiensten, warmte en elektrische mobiliteit.

Het opzetten van dergelijke energiegemeenschappen en de bijbehorende activiteiten kunnen echter complexe randvoorwaarden met zich meebrengen, niet alleen voor lokale besturen, OCMW's, kmo’s en de gemiddelde burger, maar zeker ook voor kwetsbare doelgroepen, waar vaak tijd en/of middelen ontbreken.

 

Complexiteit reduceren, maatwerk leveren én opschalen

In november 2023 werd de Technische Assistentie Hubs (TEAH) goedgekeurd, een samenwerking tussen alle twaalf intergemeentelijke verenigingen voor streekontwikkeling, het Energiehuis Limburg en Vlinter – VVSG. Leiedal en Vlinter-VVSG nemen de leiding in dit gezamenlijke initiatief.

Vanaf 2024 zullen deze “Technische Assistentiehubs” de nodige kennis en kunde ter beschikking stellen aan lokale besturen, burgers, OCMW’s, kmo’s, scholen, verenigingen, etc. én hen bovendien actiegericht begeleiden. Maatwerk en actiegerichte begeleiding is vaak nodig om de knelpunten te verhelpen die van energetische, technische, economische, juridische, communicatieve of organisatorische aard kunnen zijn. De Assistentiehubs zullen ook inzicht geven in goed werkende voorbeelden én de opschaling ervan verzorgen, zodat anderen die kunnen kopiëren.

Voor steden of gemeenten die zich geëngageerd hebben voor het Vlaamse Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.1 is een bijzondere rol weggelegd. Deze steden en gemeenten hebben namelijk de ambitie om 1 op 500 inwoners toegang te geven tot de activiteiten van een energiegemeenschap. Zij zullen op extra actieve begeleiding kunnen rekenen vanuit deze TEAH.

 

Heb je nu al vragen? 

Stel ze via het webformulier onderaan de pagina van het hulpteam voor energiegemeenschappen 

 

Kris Moonen