Deze simulator is nu beschikbaar ! 

In opdracht van VVSG – Netwerk Klimaat, ontwikkelde VUB- EVERGI een rekenmodel en simulator, gericht op het maximaliseren van het potentieel aan hernieuwbare energie op gemeentelijke daken inclusief energiedelen, toevoeging batterijopslag en/of laadinfrastructuur - warmte pomp.  De simulator kijkt enerzijds naar de kosten/baten van opgewekte energie (zelfconsumptie, injectie en gedeelde energie) alsook het effect op het capaciteitstarief door afname pieken.  Dit alles op basis van de reële (kwartier) verbruiksgegevens, meestal beschikbaar van de grootste gebouwen.

Deze gratis simulator werd door het Vlaams Energie Bedrijf (VEB) geïntegreerd in TERRA, het gratis Energie Management Systeem voor overheidsgebouwen. Deze simulator werd met medewerking van Fluvius, VEKA en Digitaal Vlaanderen gerealiseerd.

Opgelet: het is een eerste simulatie, op basis van enkele invoerparameters en reeks assumpties.  Je kan hiermee (een “ok” voor) verdere stappen nemen, om o.a. detailstudies zoals draagkracht van dak, eventuele netverzwaring en gedetailleerder rekenwerk – offertes aan te vragen.   Deze simulaties geven dus wel een eerste indicatie van het potentieel voor gebouw x y z, maar zijn geen exacte detailstudies. Hiervoor is steeds verdere technische en economsche analyse van gebouw(en) en installaties nodig.  

Voor ontzorging, verdere analyse en het aanbesteden van o.a. PV, batterijen, laadinfrastructuur of warmtepompen (stookplaatsvernieuwing) kan je gebruik maken van de ontzorging van het VEB.be of bij uw regionaal intergemeentelijk samenwerkingsverband (Vlinter.be)  

 

Hoe van start gaan met de simulator?    Bekijk dit demo filmpje dat je in 5 minuten door alle functionaliteiten loodst + deze webinar met het rapport in detail toegelicht.

 1. Zijn jullie (grootste) gebouwen en (kwartier)verbruiken al in TERRA te vinden?
  Indien wel, ga dan meteen naar stap 2.
  Indien niet, maar wel klant bij het VEB voor energie? Begin dan pragmatisch en maak enkel die gebouwen aan waarvoor je een simulatie wil maken.  Dit zijn best de grootste verbruikers en/of de gebouwen met het meeste dak oppervlakte voor PV.  Eens de gebouwen zijn aangemaakt, dan duurt het ook nog een week of 2 alvorens alle data stromen goed lopen (kwartierverbruiken).
  Neem je geen energie af bij het VEB, dan kan je nog steeds gebouwen aanmaken in TERRA, maar dan zal de data doorstroming wat meer tijd (enkele maanden) in beslag nemen.
   
 2. Log in op terra https://terra.vlaanderen.be/  en ga naar “zonnepotentieel” in het zijmenu van TERRA.  
   
 3. Maak je keuze uit één van de 3 simulatie scenario’s, selecteer een paar gebouwen en pas eventuele parameters aan indien gewenst: “naakte” energieprijs (dus zonder distributie of heffingen), investeringskost PV, batterij...
   
 4. Hou je mailbox in de gaten met melding dat de simulaties klaar zijn, of keer later op de dag eens terug.   Naast enkele kerncijfers in het TERRA dashboard, vind je ook een uitgebreid pdf rapport met diverse grafieken en tabellen + een woordje uitleg voor interpretatie van dit alles.   
   
 5. Overtuig eerst jezelf met deze cijfers en dan je collega’s / diensthoofden of schepencollege om verdere stappen te nemen.  Best ook in een geïntegreerde (renovatie) aanpak, waarbij de “trias energetica” wordt gevolgd: energie besparing en -efficiëntie worden best gecombineerd met hernieuwbare energie opwekking.

Tip : Selecteer de eerste keer een klein aantal gebouwen (bv 2 à 3 – niet meteen 20-30 of zelfs 50 gebouwen), zodat je sneller inzichten in de resultaten krijgt.  Hoe meer gebouwen in je simulatie, hoe complexer het geheel zal zijn.

Bij vragen over jullie simulaties, foutmeldingen of suggesties geef een seintje op kris.moonen@vvsg.be

 

Meer achtergrond en inzichten over energiemarkt, capaciteitstarief, energiedelen of energiegemeenschappen?

Bekijk  dit demo filmpje dat je in 5 minuten door alle functionaliteiten van deze simulator loodst.

Herbekijk de energieke vrijdag webinar van 8/3/2024 met VEB demo van de Terra interface en de VVSG toelichting van de belangrijkste cijfers en grafieken uit het pdf rapport uit de simulator.  

Een tip van de sluier welke opportuniteiten voor het publieke patrimonium deze simulator inzichtelijk wil maken kan in deze webinar "Hernieuwbare energie maximaliseren, delen en laten renderen" worden herbekeken. 

Naar de praktische handleiding over opstarten van energiedelen zelfde titularis  

Een tussenstand over energiedelen - energiegemeenschappen – kwetsbare doelgroepen op VVSG ExpeditieK te Kortrijk van 1 juni 2023.   Een uitgebreidere versie en randvoorwaarden ook op deze presentatie op de dag van de energiegemeenschappen einde mei 2023.   

 

Naar pagina

Renovatie patrimonium