Auteur:

Gepubliceerd op: 21-02-2022

De VVSG is blij het aanbod van OFP Prolocus te kunnen voorstellen, met een nieuwe tweede pensioenpijler voor de contractuele medewerkers van Vlaamse lokale besturen. Na maandenlange intensieve voorbereidingen zijn de VVSG en OFP Prolocus (voorheen: OFP Provant) erin geslaagd een volwaardig alternatief aan te bieden voor de groepsverzekering bij Belfius Insurance en Ethias die op 31 december 2021 ten einde liep. Alles bij OFP Prolocus staat klaar om honderden Vlaamse lokale besturen met enkele tienduizenden medewerkers te laten aansluiten.

Besturen die dat willen, moeten eerst enkele belangrijke stappen doorlopen. Die beginnen met lokale sociale onderhandelingen met de vakorganisaties over de belangrijkste elementen van de pensioentoezegging. Daarna valt de formele beslissing door het bevoegde orgaan over de pensioentoezegging en de toetreding tot OFP Prolocus en enkele andere elementen. Uiterlijk op 30 april 2022 moet alles via een speciaal webformulier worden doorgegeven aan OFP Prolocus. Zo kan OFP Prolocus de noodzakelijke gegevens tijdig doorgeven aan de RSZ voor de verwerking in de aangifte via de DmfA m.b.t. het tweede kwartaal van 2022.

Om dit proces zo vlot mogelijk te laten verlopen, heeft OFP Prolocus alle documenten met de nodige toelichting verzameld op www.ofpprolocus.be. Via die weg kunnen besturen ook vragen stellen. Opgelet, deze mogelijkheid is niet bedoeld voor vragen van individuele medewerkers over hun eigen situatie. Die richten zich het best tot de eigen personeelsdienst.

Voor alle duidelijkheid, voor besturen uit de provincie Antwerpen die op 31 december 2021 al aangesloten waren bij OFP Provant, verandert er voorlopig niets. Zij hoeven geen nieuwe beslissingen te nemen. 

De VVSG en OFP Prolocus willen met dit aanbod tegemoet komen aan een belangrijke behoefte van de Vlaamse lokale besturen. Door maximaal de krachten te bundelen kunnen we in Vlaanderen de komende maanden en jaren een performante, kostenefficiĆ«nte en duurzame publieke speler voor aanvullende pensioenen tot stand brengen.

Jan Leroy