Auteur:

Gepubliceerd op: 12-11-2021

De VVSG en OFP Provant doen er alles aan om tegen begin 2022 een nieuw aanbod klaar te hebben voor de aanvullende pensioenen van de contractanten van de Vlaamse lokale besturen. Die krijgen zo een valabel alternatief voor de groepsverzekering die door Belfius Insurance en Ethias werd opgezegd.

Op 17 december a.s. beslist de algemene vergadering van pensioenfonds OFP Provant over een statutenwijziging. Die moet het mogelijk maken dat vanaf 1 janiuari 2022 ook lokale besturen uit andere Vlaamse provincies bij het pensioenfonds aansluiten. Tegelijk wordt in de raad van bestuur ook plaats gemaakt voor een vertegenwoordiging van die besturen. De naamswijziging, Provant wordt Prolocus, bezegelt deze belangrijke wijziging.

Meteen na de statutenwijziging zullen alle Vlaamse lokale besturen die vandaag nog zijn aangesloten bij de groepsverzekering de nodige modeldocumenten krijgen voor het eigen sociale overleg (o.a. over het toezeggingspencentage en de eventuele 'step rate') en de besluitvorming. De toetredingsbeslissing moet ten laatste op 28 februari 2022 vallen, om zeker geen breuk te laten ontstaan tussen het oude en het nieuwe systeem.

Op het Vlaamse niveau is het sociale overleg over het kaderreglement (met daarin de algemene lijnen van de nieuwe pensioentoezegging) op 10 november gestart. Enkele weken eerder gingen er vanuit OFP Provant al een reeks ontwerpdocumenten ter beoordeling naar de toezichthouder, de FSMA.

De belangrijkste wijziging voor lokale besturen tegenover de aflopende groepsverzekering is dat ze voortaan wel rekening moeten houden met de mogelijkheid dat ze op een bepaald moment financieel moeten tussenkomen als de pensioeninstelling (OFP Prolocus dus) op de bijdragen van de besturen onvoldoende rendement heeft gehaald om het rendement waar een werknemer bij de opname van het aanvullend pensioen (vandaag ten minste 1,75% per jaar) recht op heeft, te betalen. Tot eind 2021 dekken de verzekeraars dit risico op een tussenkomst van de werkgevers zelf af, meteen voor hen ook de belangrijkste reden voor de opzegging van de overeenkomst. Een dergelijke garantie is vandaag nergens op de markt meer te krijgen.

Dat is ook de reden waarom OFP Prolocus de eerste vijf jaar een financiële veiligheidsbuffer wil aanleggen. Die bedraagt 20% bovenop de toezegging. Een bestuur met een toezegging van 3% zal dus enkele jaren lang 3,6% moeten betalen. Uiteraard zijn die extra middelen niet verloren, maar kunnen ze nadien nog dienen voor de financiering van de toezegging. De bufferfinanciering werd zo berekend dat de kans op een onverwachte tussenkomst van de besturen wegens onvoldoende middelen zo sterk mogelijk gereduceerd wordt.

De VVSG en OFP Provant organiseren op 9 december een nieuw webinar over dit aanbod. Intussen is alle informatie ook beschikbaar op deze pagina.

Jan Leroy