Gepubliceerd op: 20-01-2023

Op 20 januari 2023 heeft de Vlaamse Regering het nieuwe Rechtspositiebesluit definitief goedgekeurd. Dit nieuwe Kaderbesluit geeft aan lokale besturen meer vrijheid op het vlak van de regels inzake werving en selectie, salarissen, toelagen en vergoedingen en het wijzigt ook de regels inzake verloven en afwezigheden. Behalve technische aanpassingen bevat de definitief goedgekeurde tekst geen wijzigingen in vergelijking met de versie van het Besluit dat op 10 november 2022 voor een tweede maal principieel goedgekeurd werd.

Het Besluit moet nog gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad, waarna het tien dagen later in werking treedt. Wij verwachten dat het begin april 2023 in werking zal treden.

De VVSG verzorgt in januari 2023 een reeks infosessies over dit nieuwe Rechtspositiebesluit . Er zijn nog plaatsen beschikbaar in Gent (24/01/2023) en in Hasselt (31/01/2023). Inschrijven kan via deze link.

Op onze specifieke webpagina vind je alle informatie over dit dossier.

 

Abderrazak El-Omari - Stafmedewerker VVSG