Auteur:

Gepubliceerd op: 07-06-2022

Op 20 mei 2022 heeft de Vlaamse regering een nieuw ontwerp Rechtspositiebesluit en een nieuw voorontwerp van decreet over het ontslag van statutair personeel goedgekeurd. Deze teksten worden met de sociale partners, waaronder de VVSG, onderhandeld. Op de pagina rechtspositieregeling houden wij jou op de hoogte van dit dossier en vind je alle relevante documenten terug.

Webinar nieuw Rechtspositiebesluit lokale besturen

De VVSG geeft toelichting bij de belangrijke ontwerpteksten en toetst haar ontwerp werkgeversstandpunt graag met jou af. Daartoe organiseren we twee webinars, op dinsdag 21 juni 2022 en op donderdag 7 juli 2022, telkens van 10u tot 11u30. Dit webinar is gratis en exclusief voor VVSG-leden. Inschrijven is verplicht.

Abderrazak El-Omari