Auteur:

Gepubliceerd op: 30-08-2022

Vorige week startte de Vlaamse regering de onderhandelingen met de VVSG en de erkende vakbonden over twee belangrijke dossiers: het zogenaamde ontslagdecreet en het rechtspositiebesluit voor het personeel van de lokale besturen. Het ontslagdecreet maakt het mogelijk statutaire medewerkers van lokale besturen te ontslaan volgens dezelfde regels die gelden voor contractuele medewerkers. Het nieuwe rechtspositiebesluit geeft meer beleidsruimte aan de lokale besturen om hun eigen personeelsbeleid te voeren.

Over deze onderhandelingen ontvingen de raadsleden een brief van de vakorganisaties ACOD en VSOA. Het ACOD en het VSOA focusten op drie punten: de rol van de gemeenteraad, de verruimde ontslagmogelijkheid voor statutair personeel en de grotere beleidsruimte van lokale besturen wat loopbanen en salarissen betreft.

Als spreekbuis van de lokale besturen aan de onderhandelingstafel wil de VVSG enige duiding geven bij deze dossiers en bij de standpunten die we namens de besturen innemen, en ook ingaan op de punten die het ACOD en het VSOA aankaartten. Globaal genomen staat de VVSG positief tegenover de ontwerpteksten. Je leest hier de volledige VVSG-brief die de VVSG – via de burgemeesters en algemeen directeurs - aan de raadsleden bezorgd heeft.

Vragen of opmerkingen zijn welkom bij Piet Vanschuylenbergh.

Marijke De Lange