Auteur:

Gepubliceerd op: 14-03-2024

Uiterlijk 1 mei moet de jaarlijkse (inhoudelijke) rapportage voor het Lokaal Energie- en KlimaatPact (LEKP) ingediend worden via het digiloket van ABB. Voor het eerst is dat ook voor de doelstellingen uit versie 2.0 voor wie deze versie ondertekende.

Gelukkig heeft VVSG sterk aangedrongen op een later rapportagemoment dan de oorspronkelijke datum van 1 maart. Het volledig afwerken van het LEKP-portaal en -rapport blijkt een taaiere klus dan verwacht.

Het is volop de periode waarop gemeenten hun rapport moeten opmaken om de gemeenteraad van april te halen. Voor de meeste indicatoren zijn er in het LEKP-portaal recente cijfers beschikbaar. Sinds begin dit jaar zijn in het Loket Lokaal Bestuur onder het luik ‘Toezicht’ nieuwe formulieren beschikbaar om de cijfers aan te vullen: fietspaden, collectieve renovaties en sloopbeleidsplannen.

Momenteel wordt nog gewerkt aan de volgende zaken:

  • Patrimoniumcijfers 2022

Voorlopig zijn die nog niet in het LEKP-portaal te zien. Er wordt geen datum gecommuniceerd waarop dit wel in orde zal zijn gezien de moeilijke voorspelbaarheid. De lokale besturen kregen hun eigen cijfers toegestuurd op 2 februari. Het is dus mogelijk om in de tabellen van het rapport manueel de cijfers voor 2022 te verwerken als noodoplossing. Nadeel daarvan is dat de figuren dan moeten verwijderd worden, want die kloppen dan niet meer.
UPDATE 14/3: in de loop van de dag werden de patrimoniumcijfers 2022 zichtbaar. Voorlopig nog zonder de nodige controlestappen, dus schrik niet als er nog iets verandert. In het rapport zijn ze nog niet opgenomen. 

  • Aanvulling collectieve renovaties en sloopbeleidsplannen

De nieuwe formulieren in het digiloket kunnen wel ingevuld worden, maar voorlopig stroomt die informatie nog niet door naar het LEKP-portaal. Ook hiervan wordt verwacht dat dit binnenkort in orde komt. Voor collectieve renovaties is dat het belangrijkste omdat de jaarlijkse update van de cijfers pas voorzien is in mei, dus net na de rapportageperiode.

Voor gemeenten die nog enkele dagen tijd hebben om het rapport te finaliseren is nog even wachten de overweging waard. Hoe minder manuele handelingen nodig zijn om het rapport correct te krijgen, hoe beter natuurlijk.

Maar opgelet: in tegenstelling tot de eerste rapportageronde zal er niet soepel omgesprongen worden met de rapportagedatum uit het Besluit van de Vlaamse regering. Voor gemeenten waarvan de gemeenteraad op het einde van de maand valt is de boodschap: zorg dat uiterlijk 30 april een voorlopig document (bvb. nog niet ondertekende ontwerpbeslissing) opgeladen wordt. Een versie met de nodige handtekeningen kan dan later nagestuurd worden. Zo kan je het risico op een gemiste deadline vermijden.

VVSG blijft in overleg met ABB om elke rapporteringsronde zoveel mogelijk verbeteringen aan te brengen. Want het LEKP-portaal is toekomstgericht een belangrijk instrument om de inspanningen van lokale besturen zichtbaar te maken. Vragen, suggesties en verzuchtingen blijven welkom op netwerkklimaat@vvsg.be.

Snel op de hoogte als er meer nieuws is? Sluit je aan bij de kennisgroep van Netwerk Klimaat.

Maarten Tavernier