Auteur:

Gepubliceerd op: 23-12-2023

Het was al aangekondigd op het webinar rond de komende jaarrapportage van het Lokaal Energie- en Klimaatpact, maar nu is het ook officieel. De Vlaamse regering besliste op 22 december om de data in de diverse besluiten te uniformiseren op telkens 1 mei, dit voor de inhoudelijke rapportage (die tot voor kort nogmaals op 1 maart voorzien werd). 

Hieronder is de communicatie terug te vinden: 

Standaardisering rapportagedatum Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP): wijziging besluiten

Op voorstel van viceminister-president Gwendolyn Rutten

De Vlaamse Regering wijzigt de datum voor de gemeenten om te rapporteren over de uitgaven voor het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) 1.0, LEKP 2.0 en LEKP 2.1 van 1 maart 2024 en 1 april 2025 naar 1 mei van het respectieve jaar. Dat moet de lokale besturen voldoende tijd geven om de gegevens te gebruiken die terug te vinden zijn op het vernieuwde pactportaal, dat eind november 2023 werd gepubliceerd. Het wijzigingsbesluit standaardiseert hiermee de rapporteringsdatum van alle pacten, zodat gemeenten een duidelijke jaarlijkse deadline hebben waarop de rapportering in orde moet zijn. Het wijzigingsbesluit brengt ook de methode van de financiële rapportering in lijn met het LEKP-decreet vanaf 2025.

 

Maarten Tavernier