Auteur:

Gepubliceerd op: 20-04-2022

Het Labo Regiovorming gaat op zoek naar inspirerende regionale doorbraken. We zoeken regio’s of subregio’s waar lokale besturen klaar zijn om samen strategische doorbraken te realiseren, met levende krachten die in de streek actief zijn (burgers, ondernemingen, non-profit organisaties, verenigingen, …), en andere overheidsinstanties die zich willen engageren om hierin mee te stappen en zich mee willen aligneren op de regionale dynamiek. In 2021 startten er al 7 geselecteerde doorbraakprojecten op.
 

Via een open oproep kunnen regio’s en subregio’s zich nu opnieuw kandideren om mee te werken aan deze regionale doorbraken. Binnen de geselecteerde regio‘s werken lokale besturen, Vlaamse overheidsinstanties, provincies en/of cruciale maatschappelijke actoren in gebiedscoalities samen om doorbraken te forceren.
 

De ondersteuning van het Labo Regiovorming focust zich primair op het (inter)bestuurlijk proces en de voorwaarden tot succes op dat vlak, bijvoorbeeld instrumenten, interbestuurlijke dialoog en afsprakenkaders. De financiële ondersteuning bedraagt € 25.000. Deze middelen worden aangewend voor consultancy en expertenvergoeding. Het zoeken naar flankerende ondersteuning via andere, bijvoorbeeld sectorale, middelen wordt aangemoedigd.

Hoe verloopt de selectieprocedure?


Ten laatste op 12 juni 2022 dien je een uitgeschreven projectvoorstel en een intentieverklaring in, door een mail te sturen naar regiovorming@vvsg.be. Je zal een uitnodiging krijgen om je project op 15 of 16 juni 2022 te komen voorstellen in Brussel. Hou deze data dus reeds vrij. Je zal uitgebreid bevraagd worden over je projectvoorstel. De jury zal nadien een beslissing nemen. De beslissing van de jury wordt op 1 juli 2022 gedeeld met de projectindieners.
 

Wat moet je indienen?


In deze projectoproep staat uitgebreid beschreven wat je projectvoorstel moet omvatten.

 

Vragen?

Contacteer gerust Elke Vastiau bij vragen over deze oproep.

Elke Vastiau