Auteur:

Gepubliceerd op: 21-02-2022

Lokale besturen kunnen opnieuw via cofinanciering beroep doen op professionele ICT-veiligheidsaudits, gecoördineerd door Audit Vlaanderen. 

Eind 2021 was nog 1,4 miljoen euro beschikbaar, daarom gaf het Vlaams parlement haar goedkeuring om in 2022 met dit resterende budget lokale besturen nog een laatste keer financieel te ondersteunen bij het verbeteren van hun informatiebeveiliging.
 

Wil je dus werken aan de verbetering van (de veiligheid van) je digitale processen, je ICT-gebeuren en de ruimere informatieveiligheid? Bestel dan naar eigen keuze diensten van een professioneel auditkantoor om (de verbetering van) je informatiebeveiliging te helpen voorbereiden, controleren, bewaken of verbeteren en krijg 50% cofinanciering voor deze aanvullende auditwerkzaamheden. Ook bestellingen voor hertesting/opvolging van eerder vastgestelde verbeterpunten komen hiervoor in aanmerking. Alles moet wel uitgevoerd en afgerekend zijn vóór eind 2022, dus wees er tijdig bij! Meer informatie en aanmelden voor dit interessante aanbod via de site van Audit Vlaanderen.
 

De audit kan gecombineerd worden met het traject Ethisch Hacken in het kader van het project Cyberveilige Gemeenten van de VVSG: HOWEST-studenten nemen de lokale IT-omgeving onder de loep gedurende minimaal 3 testdagen en formuleren hun aanbevelingen om de gevonden werkpunten aan te pakken. Dat biedt de mogelijkheid om je organisatie voor te bereiden op de audit of om te laten opvolgen of de vastgestelde verbeterpunten wel effectief zijn opgelost. Later dit voorjaar zullen we een oproep lanceren waarbij je jouw lokaal bestuur hiervoor kan aanmelden.
 

Meer van het project Cyberveilige Gemeenten
  • We ontwikkelden een handige toolkit met sjablonen en handleidingen om je cyberveiligheid op te bouwen.
  • Het draaiboek cybercrime geeft een omvattende en pragmatische aanpak weer voor het bestrijden van cyberveiligheidsincidenten.
  • Gebruik de video's en posters over phishing en cyberveiligheid om de medewerkers in jouw lokaal bestuur te sensibiliseren. 
Eliene Rijcken