Gepubliceerd op: 24-12-2021

In het voorjaar van 2020 maakte de Vlaamse overheid op initiatief van minister Bart Somers meer dan 2 miljoen euro vrij om lokale besturen te ondersteunen in hun strijd tegen cybercriminelen. Met deze middelen konden lokale besturen in het afgelopen anderhalf jaar ICT-veiligheidsaudits met cofinanciering aanvragen via Audit Vlaanderen, en werden ook diverse sporen opgezet in kader van een breder ondersteuningsproject: het Project Cyberveilige Gemeenten. In samenwerking met het Agentschap Binnenlands Bestuur, Digitaal Vlaanderen en Audit Vlaanderen, werkte de VVSG volgende acties uit:

  1. Het Traject Ethisch Hacken, waarbij steden en gemeenten kosteloos hun IT-omgeving kunnen laten doorlichten door ethische hackers van de hogeschool Howest.
  2. De ontwikkeling van een digitale toolkit cyberveiligheid, met sjablonen, tips en instrumenten op maat van lokale besturen.
  3. Sensibilisering via bewustmakingssessies

Zoals we ze kennen, hebben de Vlaamse steden en gemeenten gretig gebruik gemaakt van de aanwezige ondersteuning. Zo namen op 2 jaar tijd al 104 steden en gemeenten deel aan het Traject Ethisch Hacken in samenwerking met Howest en bereikten de georganiseerde bewustmakingssessies in totaal 2 op 3 steden en gemeenten. Gezien het grote bereik van dde verschillende sporen, zal het project verlengd én uitgebreid worden in 2022.


Over het vervolgtraject


De verderzetting van het Project Cyberveilige Gemeenten heeft als doel om de opgeleverde materialen en ondersteuning optimaal in te zetten en verspreiden, maar daarnaast worden ook enkele nieuwe noden opgevangen. Concreet zal het vervolgtraject volgende luiken bevatten:

  1. Verspreiding, actualisatie en uitbreiding van de digitale toolkit cyberveilige gemeenten: De voorbije twee jaar werd in nauwe samenwerking met lokale experten gewerkt aan een digitale toolkit met diverse instrumenten, modellen en sjablonen waarvan lokale besturen gebruik kunnen maken om hun cyberveiligheid te verhogen. In het vervolgtraject zal de toolkit verder bekendgemaakt worden via interactieve webinars, artikels en een heuse communicatie- en sensibiliseringscampagne. Daarnaast zullen de tools ook bijgewerkt en actueel gehouden worden, door nieuwe ontwikkelingen en ervaringen te capteren. Tenslotte zal de toolkit ook uitgebreid worden, onder andere via inspirerende testimonials.
     
  2. Verderzetting van het Traject Ethisch Hacken: Gezien de grote interesse bij lokale besturen, werd besloten om het Traject Ethisch Hacken in samenwerking met Howest verder te zetten in 2022 en 2023. Elk jaar zal een oproep gelanceerd worden via de verschillende VVSG-kanalen waarop lokale besturen kunnen ingaan. Daarnaast blijft het in 2022 ook mogelijk minstens 50% cofinanciering te verkrijgen bij bestellingen voor de inzet van professionele auditoren om je lokaal bestuur te helpen bij de verbetering van de informatieveiligheid.
     
  3. Kennisopbouw en bewustmaking: Aangezien sensibilisering een blijvend aandachtspunt blijft voor lokale besturen, zowel naar eindgebruikers als naar management, zullen sensbiliseringssessies uitgewerkt worden die ingaan op het belang van een goede cyberhygiëne, alsook op strategische keuzes. Naast deze bewustmakingssessies bouwen we ook een denktank uit die zich zal buigen over relevante vraagstukken, zoals de overgang naar cloudomgevingen.

In 2022 zal de uitwerking van deze verschillende luiken opgestart worden. Via de gekende communicatiekanalen en de toegewijde projectpagina kan je de voortgang kunnen volgen. We zijn alvast dankbaar dat we in samenwerking met de Vlaamse overheid en lokale besturen verder kunnen bouwen aan cyberveilige steden en gemeenten.