Auteur:

Gepubliceerd op: 12-10-2022

Sinds juli 2022 is energiedelen van hernieuwbare energie tussen meerdere publieke gebouwen van éénzelfde entiteit (titularis) mogelijk, naast ook P2P (delen tussen 2 gebouwen van een andere entiteit).     

Via dit principe "energiedelen zelfde titularis" kan je de injectie van PV of andere hernieuwbare installaties "delen" tussen publieke gebouwen van een gemeente of AGB of OCMW. Uiteraard heb je in deze gebouwen een kwartiergelezen meter nodig (AMR of gewone digitale meter) en heb je best wat zicht op de energieverbruiken van de (grootste) gebouwen. Het is ook essentieel om niet enkel de huidige productie te gaan delen, maar om de hernieuwbare productie te maximaliseren in alle gebouwen. Dit is de meest rendabele en toekomstgerichte stap : maximaliseer de eigen productie en zelfconsumptie. Het saldo kan je dan vervolgens relatief eenvoudig delen tussen de eigen gebouwen.  

Er waren daarover heel wat vragen en onduidelijkheden, die intussen - grotendeels - werden uitgeklaard en neergeschreven in de beknopte en praktische handleiding Energiedelen zelfde titularis. Deze handleiding is gebaseerd op de ervaring van DDS Streekregisseurs en in samenwerking met VVSG Netwerk Klimaat en enkele lokale besturen (Kortrijk, Genk...) die hierin het pad effenden en de puzzelstukken samenlegden.   

Het voordeel is momenteel vooral financieel en ook niet gigantisch. Je vermijdt immers enkel de iets duurdere afname van het energiecomponent in het ene gebouw (zonder PV panelen), door op kwartierbasis de injectie "te matchen" met een ander gebouw waar er op dat ogenblik een teveel hernieuwbare energie wordt opgewekt . Het verschil tussen de hogere afname prijs en de lagere injectievergoeding van het energiecomponent is het voordeel dat je per maand op je afrekening ziet verschijnen.    

Wel is dit een eerste - belangrijke - stap in het verder optimaliseren van de productie en afname op kwartierbasis, om nadien actieve vraagsturing van bestaande installaties te kunnen doen, het inzetten van opslag (thermisch of elektrisch), het toevoegen van nieuwe grootverbruikers zoals laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen of warmtepomp.  Zo draag je ook actief bij aan het optimaal gebruik van het elektricitieitsnetwerk dat steeds meer decentale opwek én elektrische grootverbruikers moet aankunnen. 

Dit worden al snel complexe berekeningen en afwegingen, maar hier zal tegen eind 2022 een gratis simulator ter beschikking worden gesteld voor de gebouwen van alle lokale besturen, een samenwerking tussen VVSG Netwerk klimaat (opdrachtgever), VUB - EVERGi (opdrachtnemer) en de partners Fluvius en het VEB.  Deze simulator zal het "matchen" tussen gebouwen en het financiële voordeel doorrekenen en ook het potentieel van al het voorgaande inzichtelijk maken voor 5-25-100 of meer gebouwen.   

Opgelet: op 10/10 vond een VEB infosessie plaats over energiedelen, we begrepen daaruit dat er naast een variabele kost van 2,35€ per gedeelde Mwh (en per Ean) ook een vaste jaarlijkse kost van 48€ per delende EAN extra wordt gerekend. Dit weegt voor kleine volumes en kleine gedeelde verbruiken uiteraard zwaar door in de meerwaarde die via energiedelen wordt gerealiseerd. Deze kosten zijn bovendien moeilijk tot helemaal niet te recuperen voor Sociale huisvesting Maatschappijen die injectie naar de gemeenschappelijke delen van het verhuurde patrimonium willen sturen om de energiekost van hun sociale huurders te verminderen.  

Deze handleiding "energiedelen zelfde titularis" is dus de "1.0 handleiding" én een levend document dat de komende weken en maanden nog zal worden geupdate. Nadien zal er vanuit de ervaringen bij DDS en andere lokale besturen ook een "2.0 handleiding" volgen, om ook te starten met actieve vraagsturing en verdere optimalisatie van zelfverbruik.  Aangezien we voor de 2030 -2050 doelstellingen alle publieke gebouwen in de renovatie stijgers zullen zetten richting koolstof neutrale publieke infrastructuur, kunnen we best meerdere vliegen in één klap slaan én tegelijk ook flexibele, stuurbare installaties plaatsen. Een tipje van de sluier werd ook op deze webinar "hernieuwbare energie maximaliseren en delen" meegegeven. 

Zo dragen we als lokale besturen ons steentje bij aan een stabiel, hernieuwbaar energiesysteem én kunnen we er ook de vruchten van plukken. 

Foto: Fluvius

Kris Moonen