Auteur:

Gepubliceerd op: 23-02-2022

VUB – EVERGi zal in opdracht van VVSG Netwerk Klimaat een gebruiksvriendelijke simulator ontwikkelen om binnen het publieke patrimonium het potentieel van PV te maximaliseren, energiedelen tussen publieke gebouwen te s(t)imuleren, naast het effect van vraagsturing en batterijopslag, de (eventuele) toevoeging van nieuwe grootverbruikers zoals warmtepompen, laadpalen of elektrische voertuigen. 

Vanuit de verbruiksgegevens van het lokale bestuur zal o.a. het financiële effect op de factuur (energie- en vermogenscomponent) worden berekend. Zodat deze kan worden geoptimaliseerd aan de hand van een zo nauwkeurig mogelijke dimensionering van bovenstaande ingrepen en ook de terugverdientijd bij toepassing in één of meerdere gebouwen. Via een gebruikersgroep worden deze en andere gewenste functionaliteiten afgestemd op de noden van alle lokale besturen.

Deze simulator wordt in nauwe samenwerking met Fluvius en VEB ontwikkeld en zal vervolgens gratis ter beschikking gesteld worden van de lokale besturen. De bedoeling is om de simulator te integreren in de het bestaande EMS platform (TERRA - later mee in EMS2.0) zodat het ook laagdrempelig in gebruik is en kunnen er nieuwe functionaliteiten in de toekomst worden toegevoegd of geïntegreerd. Ook de parameters zullen open zijn, zodat evoluties in kosten of opbrengsten van de onderliggende elementen steeds actueel zijn.  

Er loopt voor deze opdracht momenteel ook een oproep tot deelname aan de gebruikersgroep op ma 14/3 in de namiddag (online) : https://www.vvsg.be/nieuws/gezocht-lokale-besturen-voor-gebruikersgroep-simulator-hernieuwbare-energie-en-vraagsturing  

Lokale besturen met interesse kunnen zich dus steeds aanmelden op kris.moonen@vvsg.be 

 

 

Kris Moonen