Gepubliceerd op: 23-02-2022

VUB-EVERGi zal in opdracht van het VVSG Netwerk Klimaat een gebruiksvriendelijke simulator ontwikkelen om binnen het publieke patrimonium het potentieel van zonne-energie te maximaliseren, energiedelen tussen publieke gebouwen te s(t)imuleren, naast het effect van vraagsturing en batterijopslag, de (eventuele) toevoeging van nieuwe grootverbruikers zoals warmtepompen, laadpalen of elektrische voertuigen. 

Vanuit de verbruiksgegevens van het lokale bestuur zal o.a. het financiële effect op de factuur (energie- en vermogenscomponent) worden berekend. Zodat deze kan worden geoptimaliseerd aan de hand van een zo nauwkeurig mogelijke dimensionering van bovenstaande ingrepen en ook de terugverdientijd bij toepassing in één of meerdere gebouwen. Via een gebruikersgroep worden deze en andere gewenste functionaliteiten afgestemd op de behoeften van alle lokale besturen.

Deze simulator wordt in nauwe samenwerking met Fluvius en het Vlaams Energiebedrijf (VEB) ontwikkeld en zal vervolgens gratis ter beschikking gesteld worden van de lokale besturen. De bedoeling is om de simulator te integreren in het bestaande EMS-platform (TERRA). Dit biedt de garantie dat het laagdrempelig is in gebruik en de mogelijkheid om in de toekomst nieuwe functionaliteiten toe te voegen of te integreren. Ook de parameters zullen open zijn, zodat evoluties in kosten of opbrengsten van de onderliggende elementen steeds actueel zijn.  
 

Lokale besturen gooien hun gewicht mee in de schaal

De 300 lokale besturen bezitten ongeveer 15.000 gebouwen, groot en klein, decentraal verspreid over het grondgebied en aangesloten op laag- of middenspanning. Bovendien hebben die gebouwen deels complementaire verbruiksprofielen: kantoor, cultuur, sport en recreatie, scholen, zorg, hulpdiensten, technische loodsen, enzovoort.

In 2019 – voor de coronapandemie – bedroeg het gezamenlijke verbruik van elektriciteit en gas een slordige 3 miljard kWh. Enkel elektriciteit is goed voor het equivalent van 220.000 gezinnen en het gasverbruik voor zo’n 89.000. Bovendien zal een aanzienlijk deel van dit laatste, in de route naar klimaatneutraliteit, vervangen worden door warmtepompen (naast warmtenetten waar mogelijk) en dus verschuiven naar extra elektriciteitsvraag en bijbehorende pieken. Daarnaast zal ook het publieke wagenpark elektrificeren.

Dit schept kansen én uitdagingen voor het beheersen van de elektriciteitsfactuur, zowel op het vlak van energiekost als de distributie en vermogenspiek gerelateerde elementen in de huidige en toekomstige factuur van de 300 lokale besturen. 
 

Hernieuwbaar en flexibel energielandschap

De kostprijs van hernieuwbare energie-installaties ging de voorbije jaren in dalende lijn, om te komen tot het punt waarop het zonder subsidies en met (bijna) geen zelfverbruik toch de investeringskost kan dekken. Ook stegen de historisch lage energieprijzen naar niveaus die het financiële plaatje voor nog meer locaties en situaties interessant maakt. Eenzelfde trend stellen we vast voor andere toekomstgerichte technologie zoals batterijopslag, warmtepompen, elektrische voertuigen. Daarbij komen ook de toekomstgerichte principes zoals energiedelen en/of energiegemeenschappen.

Dé hamvraag voor de 300 lokale besturen is om op basis van de verbruiksvolumes en -profielen de juiste combinatie op het juiste ogenblik te kunnen maken. Voor fotovoltaïsche energie is dat eenvoudig: nu meteen. Voor een wat complexere configuratie is dat minder evident. Vanuit de ondersteunende rol van het VVSG Netwerk Klimaat namen we deze handschoen op om een simulator voor de lokale besturen uit te werken die een investerings-beslissing kan ondersteunen. Dit in samenwerking met Fluvius en het Vlaams Energiebedrijf (VEB).

 

Voor de implementatie van de diverse toepassingen kijken we uiteraard naar de ondersteuning en expertise van alle partners binnen het Netwerk Klimaat. Verdere informatie of update over de vorderingen van deze opdracht kunnen steeds bekomen worden bij Kris Moonen, regisseur patrimonium en renovatie.