Auteur:

Gepubliceerd op: 11-01-2024

Gemeenten krijgen de mogelijkheid om via een gemeentelijk reglement de toewijzing van geconventioneerde huurwoningen te regelen. Huurders van een geconventioneerde woning moeten nog steeds een geldig attest hebben dat hun inkomens- en eigendomsvoorwaarden bevestigt. De gemeente kan echter afwijken van het algemene oproep-, rangschikkings- en toewijzingskader. Het opstellen van dit lokale kader moet logisch en goed onderbouwd zijn op basis van objectieve gegevens. Overleg met lokale huisvestings- en welzijnsorganisaties is hierbij van belang.

Gemeenten krijgen de vrijheid om te kiezen welke verhuurders onder het lokale reglement vallen en mogen hun eigen typehuurovereenkomsten maken. Als ze zo'n reglement opstellen, zijn ze zelf verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Op dit reglement geldt een vernietigingstoezicht. De minister van wonen heeft 45 kalenderdagen de tijd, éénmaal verlengbaar met 15 kalenderdagen, om het reglement te vernietigen.

Met deze wijzigingen komt de Vlaamse Regering tegemoet aan de vraag van de lokale besturen om een gerichter toewijzingsbeleid te kunnen voeren.

 

Lokale binding

De Vlaamse regering geeft gemeenten ook de optie om lokale bindingsvoorwaarde toe te passen op het verhuren van geconventioneerde woningen. Dit betekent dat mensen die gedurende de afgelopen tien jaar minstens vijf jaar ononderbroken in de gemeente hebben gewoond, voorrang krijgen bij het huren van een geconventioneerde woning.
 

Specifieke doelgroepen

Geconventioneerde huurwoningen kunnen ook toegewezen worden aan specifieke doelgroepen. Alleen woonmaatschappijen, lokale overheden, vzw's, openbare instellingen, sociale ondernemingen en autonome gemeentebedrijven hebben deze mogelijkheid.

De doelgroepen die in aanmerking komen, zijn vergelijkbaar met die in het sociaal huurstelsel, waaronder mensen van 65 jaar en ouder, jongeren die begeleiding nodig hebben om zelfstandig te wonen, personen met een fysieke of mentale beperking, mensen in beschut wonen of een tewerkstellingsprogramma, personen met geestelijke gezondheidsproblemen, en mensen die dakloos zijn of dreigen te worden.

De verhuurder moet verantwoorden waarom het noodzakelijk is om geconventioneerde huurwoningen specifiek voor deze doelgroep te reserveren.

De Vlaamse regering keurde deze besluiten net voor het kerstreces principieel goedgekeurd. Hiermee voert ze het decreet uit dat eerder al principieel was goedgekeurd


Meer info

Joris Deleenheer