Auteur:

Gepubliceerd op: 11-01-2023

Vlak voor het kerstreces keurde de Vlaamse Regering principieel het besluit goed over hoe geconventioneerd verhuren in de praktijk zal gebracht kunnen worden en welke financiering private initiatiefnemers en woonmaatschappijen daar voor zullen ontvangen. (Zie ook VVSG nieuwsbericht 30/06/2022).

Het doel is om het aanbod aan betaalbare en kwaliteitsvolle woningen op de huurmarkt te verhogen. Daartoe wil de Vlaamse Regering private initiatiefnemers en woonmaatschappijen subsidiëren om projecten te realiseren, waarbij zowel sociale als geconventioneerde huurwoningen worden gerealiseerd. De Vlaamse regering verwacht dat er middels dit initiatief 3 000 geconventioneerde en 3 000 sociale huurwoningen worden gerealiseerd. Dit initiatief volgt o.a. uit de vaststelling dat het budget voor sociale huisvesting onvoldoende benut wordt. Het FS3-budget dat werd overgedragen uit 2021 en eind 2022 niet is benut, zal dan ingezet worden voor deze gemengde woonprojecten. Het budget voor de geconventioneerde woningen wordt gecompenseerd vanuit de kredieten van het beleidsveld wonen.

Een geconventioneerde huurwoning is ...

een woning die gerealiseerd wordt door een private initiatiefnemer of een woonmaatschappij en die wordt verhuurd met een huurprijs die minimaal 15% lager is dan de markthuurprijs. De huurprijs wordt afgetopt op 900 euro of in bepaalde gemeenten 1000 euro. Niet iedereen zal een geconventioneerde woning kunnen huren. De kandidaat huurder zal over een attest moeten beschikken, die het agentschap Wonen in Vlaanderen toekent. Om een attest te kunnen ontvangen zal de kandidaat huurder geen woning of perceel voor woningbouw volledig in volle eigendom mogen hebben en diens inkomen zal niet hoger mogen zijn dan:

  • 46 170 euro voor een alleenstaande;
  • 65 960 euro voor een alleenstaande met één persoon ten laste, te verhogen met 3.700 euro per persoon ten laste vanaf de tweede persoon ten laste;
  • 65 960 euro voor andere personen, te verhogen met 3.700 euro per persoon ten laste.

Realisatie door de woonmaatschappijen

De eerste opdracht van de woonmaatschappijen is het realiseren van sociale woningen. Voor maximaal 20% van haar investeringsvolume zal ze echter ook geconventioneerde huurwoningen mogen realiseren, waarbij ze beroep kan doen op een marktconforme lening bij de VMSW. Deze geconventioneerde woningen vervangt het bescheiden woonaanbod die de sociale huisvestingsmaatschappijen konden realiseren. De woonmaatschappij ontvangt als die geconventioneerde woning wordt verhuurd, maandelijks een subsidie ten bedrage van 30% van de markthuurprijs.

Realisatie door een private initiatiefnemer in gemengde projecten

De private initiatiefnemer kan ook diezelfde subsidies (30% va de markthuurprijs) ontvangen voor het verhuren van geconventioneerde woningen. Voorwaarde is dat het een woonproject betreft van minstens drie woningen. Het moet gaan om een nieuwbouw- of (gedeeltelijk) herbouwproject. Ook een project waar een grondige renovatiemoet plaatsvinden, komt in aanmerking.

Minstens één derde van het aantal woningen in het project moet voor maximaal 27 jaar via de woonmaatschappij sociaal worden verhuurd. Er moet dus een overeenkomst gevonden worden met de woonmaatschappij. Als er een overeenkomst is en de woningen worden sociaal verhuurd zal de private initiatiefnemer een maandelijkse subsidie ontvangen van 40% van de markthuurprijs. De huurprijs van de sociale woning moet minimaal 25% lager dan de markthuurprijs zijn.

Minstens één derde van het aantal woningen moet geconventioneerd worden verhuurd.  Daartoe kan de initiatiefnemer, als hij niet zelf rechtstreeks wil verhuren, ook een overeenkomst sluiten met de woonmaatschappij. Als de woonmaatschappij niet kan of wil ingaan om de sociale woningen te verhuren, kan de private initiatiefnemer ook subsidies ontvangen als het project bestaat uit twee derde geconventioneerde huurwoningen.

Over het overige gedeelte mag de initiatiefnemer vrij beschikken.

Dit besluit is principieel goedgekeurd en moet nog door de Raad van State geadviseerd worden. Lees meer in

  • Het  besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de codex wonen van 2021, wat betreft de geconventioneerde verhuur
  • de bijhorende nota aan de Vlaamse Regering

Ben je lokaal mandataris of werk je voor een lokaal bestuur en heb je een opmerking, vraag of suggestie, neem contact op met Joris Deleenheer.

Joris Deleenheer